Що таке сукупний дохід

Що таке сукупний дохід

Не потрібно бути володарем диплома в галузі економічних або юридичних наук, бухгалтером великого холдингу, щоб оперувати і користуватися загальноприйнятим терміном "загальний", або інакше "сукупний дохід". Поняття об 'єднує абсолютно всі, без винятку доходи, отримані за розглянутий проміжок часу, незалежно від того, як були отримані, сформовані і в якій валюті виражені.

Сукупним називається дохід, який включає всі кошти особи, отримані за певний проміжок часу незалежно від джерела надходження. Для розрахунку сукупного доходу можна враховувати квартал, місяць, півріччя, рік (наприклад, при заповненні декларацій про доходи необхідне річне обчислення). Як правило, рекомендують складати доходи, отримані тією чи іншою особою за період під назвою податковий рік.


Сукупний дохід особи

Цікаво, що до поняття належить і зарплата, і пенсія, і прибуток від будь-якої приватної підприємницької роботи, спрямованої на витяг доходу, і кошти, що виникли в результаті спадкування, дарування, виплат страховок, продажу різного роду рухомого та нерухомого майна. Навіть позики, надані банківськими та іншими подібними кредитними організаціями, об 'єднані під словосполученням "сукупний дохід". При обчисленні сукупного доходу прийнято підсумовувати доходи і в грошовому, і в нематеріальному еквіваленті, які, згідно з прийнятими нормами і правилами, вимірюються в офіційних цінах держави, а за відсутності таких, у сформованих ринкових цінах.

Сімейний сукупний дохід

У масштабах окремо взятої сім 'ї сукупним доходом прийнято вважати суму доходів кожного члена сім' ї. При його розрахунку, відповідно до закону, немає потреби згадувати соціальну допомогу і субсидії, отримані з держсртуктур, бюджетні кошти, виражені у вигляді матдопомоги, аліменти, виплачені дітям. Подібні розрахунки часто використовуються для віднесення сімей до розряду малозабезпечених та отримання ними прав на всілякі пільги та субсидії, пов 'язані з численними програмами соціальної підтримки.

Сукупний дохід юридичної особи

Для підприємств під сукупним доходом прийнято розуміти загальний обсяг виручки, зароблений юридичними особами за минулий період. У загальному випадку він дорівнює твору сформованих цінових показників на обсяги вже реалізованого товару або послуги. Основною статтею сукупного доходу будь-якої держави є прибуток, отриманий від перерахувань платників податків, зареєстрованих на його території, крім усього іншого, до доходів країни прийнято відносити всілякі трансфери та перерахування, зроблені іншими державами і різними міжнародними організаціями та спецфондами, доходи від ведення будь-якої внутрішньої діяльності, робіт і послуг, спрямованих на отримання коштів через Під сукупним доходом у масштабі країни вважається загальний обсяг коштів, отриманий усіма її громадянами, або, як їх ще називають, резидентами.