Що таке професійна деформація

Що таке професійна деформація

Професійна діяльність значно впливає на особистість людини. Вона сприяє розвитку різних якостей, необхідних у його роботі. Але з іншого боку, професія може мати і негативний вплив, який психологи називають професійною деформацією.

Професійна деформація

Професійна деформація - це зміни особистості, характеру, ціннісних орієнтирів, поведінки та інших якостей, що настають під впливом професійної діяльності. Найбільше деформації схильні ті індивіди, робота яких тісно пов 'язана з іншими людьми. Це керівники, чиновники, психологи, педагоги, лікарі, фахівці з кадрів, менеджери, військовослужбовці тощо.


Найчастіше професійна деформація виражається у формальному ставленні до людей, підвищенні агресивності, неадекватному сприйнятті ситуацій і людей, зникненні життєвих і моральних цінностей. Такі зміни можуть носити епізодичний характер або стати стійкою рисою особистості. Проявляється професійна деформація в манері поведінки, мови, звичках і навіть зовнішності людини.

Види професійної деформації

Один з приватних випадків професійної деформації - адміністративний захват. Цей стан характеризується надмірним захопленням своєю владою, упоєнням нею. Призводить така деформація до перевищення посадових повноважень, адміністративного свавілля, зловживань своїм становищем. Управлінська ерозія - другий вид професійної деформації. Такий стан притаманний представникам керівних посад. Тривале перебування на посаді керівника часто призводить до того, що людина починає приймати неефективні та малораціональні рішення. Пов 'язано це з тим, що впивається владою керівник постійно прагне до розширення своїх повноважень і тотального контролю, а інтереси справи для нього відходять на другий план. Випробувані методи керівництва стають неефективними, але людина продовжує дотримуватися їх, оскільки не здатна засвоїти нові методи управління. "Лікування" цього виду професійної деформації - відсторонення від керівництва або переведення на іншу посаду. Третій вид професійної деформації - емоційне вигорання. Воно виражається в байдужості, фізичному знеможенні, емоційному виснаженні, негативному ставленні до людей і негативному самосприйнятті самого себе в професії. Найбільше емоційного вигорання схильні до особистості, які відчувають нестачу автономності (наприклад, жінки, які мають низьку заробітну плату), а також надто орієнтовані на людей ідеалісти, м 'які, гуманні, одержимі своєю ідеєю професіонали. Схильні до вигорання і емоційно холодні люди, які воліють стримувати негативні почуття в собі. Ризик розвитку емоційного вигорання підвищується при тривалій та інтенсивній психоемоційній діяльності, неблагополучній психологічній атмосфері в колективі, відсутності чіткої організації та планування праці.