Що таке консалтингова фірма

Що таке консалтингова фірма

Консалтинг - вид професійних консультаційних послуг, які надаються корпоративним клієнтам для оптимізації бізнес-процесів або досягнення стратегічних цілей розвитку.

Які завдання вирішують консалтингові компанії

У число найбільших світових консалтингових компаній сьогодні входять PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young і KPMG (KPMG). Їх також називають "великою четвіркою".


Послугам консалтингових компаній у більшості випадків користуються керівники, апарат управління, менеджери підрозділів.

До послуг зовнішніх консультантів компанії можуть вдаватися у двох випадках. По-перше, коли компанія невелика і знаходиться на активній стадії свого розвитку. У даному випадку у неї відсутні власні структурні підрозділи, здатні вирішити поставлене завдання.

По-друге, послугами консалтингових компаній часто користуються і великі корпорації. Справа в тому, що виведення консалтингового підрозділу на аутсорсинг обумовлений міркуваннями економічної доцільності і дозволяє скоротити витрати на утримання персоналу. Зазвичай в консалтингову компанію звертаються в складних кризових ситуаціях. Наприклад, при падінні продажів, втраті частки на ринку і зниженні конкурентоспроможності продукції. Консультанти можуть допомогти переорієнтувати бізнес на більш перспективні ніші для розвитку або розробити маркетингову стратегію компанії або стратегію конкурентної боротьби. Але вирішення критичних ситуацій - не єдина функція консалтингової компанії. Часто її клієнтами стають компанії, які передбачають розвиток бізнесу і пошук нових напрямків розвитку. З цією метою консультанти проводять маркетингові дослідження ринку, визначають найбільш перспективні ніші його розвитку, аналізують діяльність конкурентів, роблять передінвестиційну оцінку бізнес-проектів, здійснюють прогнозування розвитку сегментів ринку. Також ними може здійснюватися внутрішній аудит діяльності компанії для виявлення проблемних місць всередині організації. Зовнішні консультанти можуть вирішувати внутрішні проблеми компанії, надаючи керівництву план оптимізації бізнес-процесів, побудови структури управління в організації, мотивації персоналу тощо. Також вони можуть безпосередньо брати участь в управлінні компанії, здійснювати стратегічне і тактичне планування. Основна мета HR-консалтингу полягає у збільшенні ККД та індивідуальної продуктивності праці працівників. Ще одним напрямком діяльності консалтингових компаній є розробка та впровадження інформаційних систем, а також системна інтеграція. Новим напрямком консалтингу є так званий особистісний консалтинг. На відміну від традиційних психологічних консультацій, він націлений на розробку стратегій особистісного розвитку, формування системи відносин.

Види консалтингових компаній

Консалтингові компанії вкрай різноманітні. З точки зору профілю діяльності вони можуть бути широкоспеціалізованими (які охоплюють весь спектр консалтингових послуг) і вузькоспеціалізованими (надають тільки один вид послуг - наприклад, аудит компаній або ІТ-консалтинг). За методами діяльності розрізняють експертний, процесний і навчальний консалтинг. По локалізації розрізняють внутрішній і міжнародний консалтинг. По колу вирішуваних консалтинговими компаніями завдань можна виділити фахівців в області комерційного, фінансового, юридичного, екологічного, технологічного консалтингу тощо.