Що таке комплексний маркетинг

Що таке комплексний маркетинг

Комплексний маркетинг - це ряд системних, логічно вибудуваних, обґрунтованих заходів, спрямованих на успішне просування продукції або послуги на ринку. Він задіє всі необхідні інструменти для досягнення поставлених цілей.

Комплексний маркетинг на сучасному ринку

Правильний, структурний маркетинговий підхід передбачає послідовний алгоритм дій зі створення та просування товару. Маркетинг - це широке поняття, яке включає в себе ряд самостійних, взаємопов 'язаних напрямків. Їх можна розділити на 4 основні функції: аналіз, виробництво, збут, управління і контроль.

Деякі компанії обмежують функції маркетингу рекламною діяльністю з просування товару. Комплексним підходом у цьому випадку вважається використання різних інструментів і каналів комунікації.

При комплексному підході всі ці функції існують в рамках єдиної програми і тісно взаємодіють між собою, вирішуючи всі завдання послідовно. Проводяться дослідження попиту і споживчих потреб, аналіз ринку. Визначається цільова аудиторія компанії. На підставі отриманих результатів розробляється асортимент товарів або послуг, формується цінова політика. Створюється бренд і рекламна платформа продукту.

Складається програма просування за допомогою всіх доступних засобів рекламних комунікацій. Регулярно проводяться дослідження та аналіз поточної ситуації на ринку, аналізується і конкурентне середовище. Складаються прогнози змін, здійснюється коригування поточної програми з урахуванням отриманих даних. Масштаб заходів залежить від рівня бізнесу, обсягу виробництва та маркетингового бюджету.

Теорія 4P

Чотири компоненти бізнесу лягли в основу теорії 4P: product, price, place, promotion, що перекладається як "продукт", "ціна", "місце", "просування". Комплексна маркетингова стратегія, сформована за таким принципом, провокує споживача сприймати товар з позиції його переваг і вигоди для себе.

Вперше теорія 4P була озвучена в 1960 році. Відтоді вона залишається актуальною для маркетологів. У різний час її намагалися розширити і доповнити. Всі ці праці були лише варіаціями на тему комплексного маркетингу.

В рамках цієї стратегії під продуктом мається на увазі будь-яка пропозиція компанії. Це може бути відчутний товар, послуга, ідея, вид діяльності тощо. Ціна - це та кількість грошей або інших цінностей, яку компанія хоче отримати за свій продукт, а споживач готовий за нього заплатити. Поняття "місце" має широке трактування. Це метод розповсюдження продукту, спосіб доставки його до споживача, сервісне обслуговування тощо. Просування - комплекс рекламних та інформаційних заходів з інформування цільової аудиторії про достоїнства продукту, які спрямовані на формування потреб та породження бажання придбати товар. Згідно теорії 4P, системна, комплексна робота з цими складовими - це запорука успішного бізнесу.