Що таке інвестиційні витрати

Що таке інвестиційні витрати

Інвестиційні витрати - це сукупні витрати, які пов 'язані з реалізацією бізнес-проектів. Їх види і склад варіюється в залежності від конкретного проекту.

Види інвестицій

Інвестиційні витрати це сума всіх витрат компанії, спрямованих на її нормальне функціонування. Обсяг інвестиційних витрат пропорційно впливає на рівень прибутковості проекту. Відповідно, чим менше витрати, тим більший дохід.

У загальному вигляді з точки зору видів витрат розрізняють реальні (капіталоутворюючі) та фінансові інвестиції.

В якості об 'єктів реальних інвестицій можуть виступати основні фонди, нерухомість, запаси, активи, НДДКР, вкладення в персонал (підготовка і підвищення кваліфікації). Важливо відзначити, що вкладення в підвищення професійного рівня співробітників і нові розробки можна віднести до інвестицій тільки при реалізації інвестиційних проектів.


. . . . .

. Капітальні вкладення можуть бути спрямовані на нове будівництво, так і розширення, реконструкцію або переозброєння підприємств. Об 'єктами фінансових інвестицій можуть виступати цінні папери (акції, облігації тощо), депозити, іноземна валюта, дорогоцінні метали тощо. Розрізняють валові та приватні інвестиційні витрати. Валові - це обсяг реальних інвестицій за певний період. Ці витрати здійснюються за рахунок власних коштів (амортизації, прибутку), залучених (від випуску акцій) або позикових коштів (кредити та облігації). Чисті інвестиції на відміну від валових зменшені на суму амортизації.

Склад інвестиційних витрат

До складу інвестиційних витрат включено основний і чистий оборотний капітал. До основного капіталу відносяться витрати на створення інфраструктури та основних фондів. До чистого - витрати на підтримку стабільності виробництва, вони також називаються експлуатаційними витратами. Прийнято класифікувати витрати на прямі, непрямі, явні (неявні) і не відшкодовувані. Прямі витрати безпосередньо пов 'язані з реалізацією інвестиційних проектів. Це, зокрема, витрати на придбання та введення в дію обладнання, транспортування, встановлення продукції або сировини. Непрямі витрати пов 'язуються зі створенням зовнішніх сприятливих умов для організації виробництва. Це, наприклад, юридичне, бухгалтерське забезпечення проекту, оплата послуг підрядників. Облік цих витрат знижує рентабельність проекту. Неявні або приховані витрати виникають при надлишку виробничих засобів, які не беруть участі в отриманні доходу. Якщо витрати не були враховані в інвестиційному проекті, вони є не відшкодованими. Наприклад, це витрати на розробку бізнес-плану або проведення маркетингових досліджень. Склад витрат при капіталоутворюючих і фінансових інвестиціях розрізняється. У першому випадку виділяють такі види витрат:- підготовка проектної документації; - отримання дозволів, ліцензій; - придбання та будівництво нерухомості; - купівля обладнання, його доставка, монтаж та введення в експлуатацію; - обов 'язкові податкові платежі та митні збори; - інші витрати - наприклад, підключення до електромереж. При здійсненні фінансових інвестицій до складу витрат включаються витрати на купівлю цінних паперів, транзакційні витрати (спреди та комісії), заохочення керуючому особистим рахунком, податкові платежі. Також у інвестора можуть виникати витрати, пов 'язані з придбанням ринкової аналітики, оплати послуг з консультування.