Що таке інвестиційна привабливість

Що таке інвестиційна привабливість

У засобах масової інформації та на просторах інтернету часто згадується термін інвестиційна привабливість. А останнім часом багато консалтингових фірм пропонують послуги з підвищення інвестиційної привабливості підприємства і навіть з управління нею.


Економічні теорії та підручники пропонують складне і заплутане визначення терміну інвестиційної привабливості. Неспеціалісту доводиться довго розбиратися в академічній мові, якою написані ці поняття.


Для простого і логічно зрозумілого визначення даного терміна слід, насамперед, бути знайомим з поняттями інвестицій та інвестиційної діяльності. Інвестиції - це грошові кошти, банківські вклади, паї, акції та цінні папери, технології, машини, обладнання, різні ліцензії, інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємницьку або іншу діяльність для отримання прибутку або досягнення позитивного соціального ефекту. Інвестиційна діяльність - це вкладення інвестицій і комплекс практичних дій при реалізації інвестицій.

Звідси висновок, що інвестиційна привабливість - це здатність викликати комерційний інтерес у реального інвестора, здатність прийняти інвестиції і розпорядитися ними так, щоб в результаті домогтися підвищення якості виробленої продукції, збільшення обсягів виробництва, захоплення нових ринків. І в кінцевому підсумку - отримати чистий прибуток. Треба сказати, що з точки зору інвестора, не всі підприємства володіють інвестиційною привабливістю. Але з іншого боку майже всі власники бізнесу мають протилежну точку зору. Тобто вважають, що їх підприємство здатне зацікавити інвесторів на 100%. Такі підприємці можуть роками активно шукати інвесторів і не знаходити їх, щиро дивуючись цьому. Тому всім власникам підприємств слід знати, що впливає на інвестиційну привабливість їхнього бізнесу. По-перше, інвестиції, вкладені в бізнес, обов 'язково повинні вивести його на новий рівень виробництва, технологій і якості. Тому окремо стоїть магазин в малолюдному місці, ніколи не буде привабливим для інвесторів. По-друге, терміни окупності вкладених інвестицій повинні бути не більше 2,5 років для підприємств торгівлі, не більше 3 років для сфери послуг, не більше 5 років для виробничої сфери і не більше 2 років для інноваційних напрямів підприємницької діяльності. По-третє, об 'єкт інвестування повинен бути високоліквідним. Іншими словами, повинна бути можливість продати підприємство цілком, швидко і без проблем. І по-четверте, бізнес повинен мати якомога ширші можливості для розвитку. Завжди малопривабливими для інвестицій будуть підприємства, що знаходяться в занепадному стані, а також підприємства, що працюють на обмежених ринках з дуже обмеженими можливостями для розвитку. Виходячи з усього сказаного, кожен підприємець може оцінити ступінь інвестиційної привабливості свого бізнесу самостійно. І якщо вона висока - опрацьовувати ідеї, готувати інвестиційний проект, шукати і переконувати інвесторів. А якщо низька - постаратися її підвищити.