Що таке дисконтування грошових потоків

Що таке дисконтування грошових потоків

За допомогою аналізу дисконтованих грошових потоків фінансові аналітики оцінюють компанії з точки зору привабливості для інвестицій. Це дозволяє отримати відповідь на цілком конкретні питання, наприклад, визначити розмір вливань у проект.

Як використовується дисконтування грошових потоків

Дисконтування грошових потоків являє собою метод оцінки, що дозволяє визначити розмір майбутньої вигоди. За допомогою цього методу визначається справжня вартість компанії, без оглядки на ціни і прибутку конкурентних фірм. Венчурні капіталісти замовляють аналіз дисконтованих грошових потоків для визначення майбутньої віддачі від вкладень.


Дисконтування часто використовується і для аналізу нерухомості. Враховуються не тільки грошові потоки, а й інші пільги: нереалізований збиток, податкові кредити, чиста виручка. Мета дисконтування - оцінити можливі економічні вигоди і розрахувати розмір фінансових вкладень в компанію.

Етапи дисконтування грошових потоків

Дисконтування відбувається в шість етапів. Спочатку виконується підготовка точних прогнозів про можливі операції організації в майбутньому. Чим вони точніші, тим більша довіра інвесторів. Далі оцінюються позитивні і негативні грошові потоки за кожен рік прогнозу, розраховується щорічний приріст фінансових коштів у майбутньому. Розраховується кінцева вартість компанії на останній рік прогнозів. Визначається коефіцієнт дисконтування. Цей показник - один з ключових елементів аналізу грошових потоків. Він відображає наявні ризики. Дисконтуючий коефіцієнт застосовується до нестачі та надлишку фінансових коштів у кожному році прогнозу та до кінцевої вартості проекту. У результаті виходить значення, що визначає розмір вкладу за кожен рік. Якщо скласти ці значення, вийде поточна вартість компанії. На завершення аналізу виконується віднімання існуючих запозичень із справжньої вартості майбутніх грошових потоків. Таким чином розраховується оцінка поточної вартості проекту. Незважаючи на технічну складність розрахунку, дисконтування грошових потоків спирається на просту ідею про те, що нинішня готівка дорожча за майбутню. Тобто віддача від фінансових вливань буде перевищувати поточну вартість. Немає сенсу вкладати в проект сто доларів тільки для того, щоб отримати в майбутньому цю ж суму. Набагато привабливіше ідея вкласти сьогодні сто для того, щоб завтра отримати сто двадцять. Як і у всіх інших методів оцінки, дисконтування має недоліки. Головний з них в тому, що, зосереджуючись тільки на майбутніх грошових потоках, воно ігнорує зовнішні фактори - співвідношення доходу і ціни акції і т. п. Крім того, оскільки метод передбачає точне прогнозування, потрібно дуже добре знати історію, ринок і природу оцінюваного бізнесу.