Що таке біржова діяльність

Що таке біржова діяльність

Біржа - це ринок, на якому торгують товарами, валютою, цінними паперами, кожен з цих об 'єктів торгу називається біржовим товаром. Від звичайного ринку біржа відрізняється обсягами угод і тим, що самі біржові товари на ній не представлені - учасники угод оперую лише кількісними і якісними параметрами того чи іншого біржового товару, що має стандартний опис і заздалегідь визначені розміри мінімальної партії.

Як працює біржа

Біржові торги дозволяють реалізувати великі партії біржових товарів за мінімальний час і за найкращою існуючою в даний момент ціною. Зрозуміло, що людина з вулиці не може прийти на біржу і почати продавати або купувати. Учасниками біржових торгів можуть бути тільки члени тієї чи іншої біржі. Ці люди, власне, і здійснюють біржову діяльність. Статус члена біржі, який визначає можливість брати участь у роботі виборних органів правління біржі, отримувати доступ до комерційної інформації або розміщувати рекламу в спеціалізованих біржових виданнях, визначається формою членства. Вона буває постійна, тимчасова, денна. Найширші повноваження і можливості мають постійні члени біржі.

Особами, які здійснюють біржову діяльність, є:- дилери - приватні особи та організації, які представляють на біржі тільки себе і здійснюють операції на свій страх і ризик;

- біржові аналітики та консультанти; - маклери - біржові гравці, які спекулюють на різниці курсів і вартості цінних паперів або товарів; - організатори торгів, що адмініструють роботу тієї чи іншої біржі;

Як регулюється біржова діяльність

Упорядкувати роботу біржі дозволяє внутрішнє і зовнішнє регулювання її діяльності. Внутрішнє регулювання здійснюється за допомогою нормативних актів, розроблених членами біржі, її статуту, правил роботи та інших внутрішніх документів, що регламентують діяльність даної біржі та її підрозділів. Зовнішнє регулювання біржової діяльності здійснюється за допомогою нормативних актів держави або інших організацій, уповноважених товариством на ці дії, а також міжнародних угод. Регулювання біржової діяльності здійснюється для підтримки порядку на біржовому ринку та забезпечення нормальних умов для роботи всіх його учасників. Вона необхідна, щоб захистити учасників ринку від недобросовісних або шахрайських дій інших членів біржі та забезпечення вільного і об 'єктивного ціноутворення, що відповідає реаліям поточного моменту і ситуації на ринку. Все це дозволяє підвищити ефективність ринку і стимулювати підприємницьку діяльність, адекватно винагородити ризики, які беруть на себе учасники торгів.