Що таке банківський продукт

Що таке банківський продукт

Банківський продукт являє собою свідоцтво, випущене кредитно-фінансовою організацією для обслуговування своїх клієнтів, а також проведення необхідних операцій.

Що таке банківський продукт

Для банківського продукту характерна наявність базового елемента, яким вважається технологія. Саме вона визначає тип того чи іншого продукту. Є кілька різновидів банківських продуктів. До них можна віднести поточні та ощадні рахунки, кредити та вклади клієнтів банку.

Також до банківських продуктів належить кредитування держави, зберігання цінностей, чекові рахунки, комерційні векселі та кредити підприємствам. Крім того, в цей перелік можна внести операції з валютою. Вони полягають у купівлі-продажу іноземної валюти банками. При цьому банк отримує дохід з курсової різниці. Звичайно, вроведення подібних операцій вимагає володіння специфічними знаннями. Комерційні векселі приймаються банками до обліку. Так, через викуп зобов 'язань третіх осіб, здійснюється кредитування підприємств.

Ощадні депозити є однією з найбільш поширених пропозицій банків. Ощадні депозити дозволяють забезпечити установам достатній обсяг обігових коштів. Зберігання цінностей дозволяє клієнтам банку зберігати цінності в комірці-сейфі. Урядові кредити дають можливість кредитувати уряд через придбання облігацій. Чекові рахунки надають можливість здійснювати оплату через підписання переказних векселів. Споживчий кредит для банку є основним видом діяльності. Кредитування дозволяє формувати прибуток банку, це найбільш перспективний напрямок роботи будь-якої кредитно-фінансової організації. Сьогодні саме у сфері споживчого кредитування спостерігається постійний розвиток.

Продажі банківських продуктів

Якщо говорити про поточну ситуацію, найбільш затребуваним є пакетне обслуговування юридичних та фізичних осіб. Пропозиція дозволяє скористатися цілим переліком послуг. Чим вищу оплату вносить клієнт за користування пакетом, тим більшою кількістю послуг він може скористатися. Банківські продукти поширюють через канали продажів. По-перше, це може бути робота з клієнтом у відділенні банку. По-друге, це перехресний продаж або крос-сейлінг. Якщо перший варіант заснований на продажу певного продукту, який необхідний клієнту, то перехресний продаж заснований на продажу продукту "в навантаження". Як приклад можна навести оформлення кредитної картки при замовленні зарплатної. Крім того, багато кредитно-фінансових організацій успішно здійснюють електронні продажі за допомогою системи інтернет-банкінгу. Також продажі відбуваються за допомогою медіа-каналів, хоча, якщо розглядати ефективність, реалізація через інтернет приносить банку більший прибуток. Банківські продукти є предметом договору між банком і клієнтом. Без якісного надання банківських послуг реалізація банківських продуктів неможлива.