Що таке аудит

Що таке аудит

Аудит - форма організаційного контролю, що є невід 'ємним елементом ринкової інфраструктури. Він являє собою незалежну перевірку та аналіз фінансової звітності підприємства особами, які мають право на проведення подібної перевірки.

Інструкція

1. Метою аудиту є визначення достовірності складеної господарюючим суб 'єктом звітності, повноти відомостей, поданих у ній, а також відповідність поданої інформації законодавству та вимогам, що висуваються до ведення бухгалтерського обліку.

2. Особою, яка здійснює аудиторську діяльність, є аудитор - кваліфікований спеціаліст, який має відповідно до законодавства право на проведення перевірок. Аудитор повинен вміти збирати необхідні факти і розуміти критерії, на основі яких ці факти потрібно оцінювати.

3. Факти, які стосуються предмета перевірки, оцінюються згідно з наявними стандартами, які можуть встановлюватися ззовні, якщо проводиться зовнішня аудиторська перевірка, або на основі планів і напрямів підприємства при внутрішньому аудиті.

4. В результаті проведення перевірки складається аудиторський висновок. З його допомогою аудитор інформує користувачів звітності підприємства про обставини, виявлені під час перевірки, і про зроблені висновки.

5. Аудит буває зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній аудит передбачає систему оцінки звітності, внутрішнього контролю, перевірку та аналіз майна підприємства і джерел його формування. Його головне завдання - встановити, чи відповідають дані наданої звітності її фінансовому становищу. Зовнішній аудит проводиться аудиторськими організаціями, що запрошуються збоку.

6. Внутрішній аудит - це робота служби внутрішнього аудиту або служби внутрішнього контролю. Вона здійснює систематичну перевірку діяльності підприємства. Результати внутрішнього аудиту використовуються керівництвом організації для управління та аналізу поточного стану справ.

7. Аудит може бути добровільним і обов 'язковим. Добровільний аудит проводиться за бажанням клієнта, якщо перевірка його діяльності не передбачена законодавством. На відміну від нього, обов 'язковий аудит призначається законом, і підприємство з метою його проведення зобов' язане запрошувати аудиторів.