Основні жанри журналістики: особливості

Основні жанри журналістики: особливості

Журналісту важливо не тільки створити цікавий матеріал, а й дотриматися при цьому низки певних правил. Це необхідно, по-перше, в рамках професійного спілкування самих журналістів, по-друге, щоб дотримати характер і позицію видання, де журналіст працює, по-третє, щоб глибше проникнути в суть явища, що відображається, і ефективно висвітлити його.

Поняття жанру в журналістиці

Жанром прийнято називати стійкі форми або типи журналістського твору, об 'єднані подібними змістовними і формальними ознаками. У журналістиці існує усталена система жанрів. Однак це не передбачає, що жанрова палітра не оновлюється. У різні переломні моменти розвитку суспільства з 'являються нові жанри або відбувається синтез існуючих. Причиною цьому стає бажання журналіста якомога глибше і різнобічно розповісти глядачеві про висвітлювану проблему.


Інформаційні жанри в журналістиці

Тексти інформаційних жанрів складають великий пласт у журналістській творчості. Ці жанри характеризуються оперативністю, короткістю, точністю і ясністю подачі інформації. Їх метою є швидке повідомлення про подію з деякими подробицями. До групи інформаційних жанрів належать: замітка, звіт, інформаційне інтерв 'ю, опитування, репортаж.

Нотатка - найпростіша форма реагування на подію. Його особливістю є саме короткий виклад явища. Звіт - це інформаційне висвітлення подій формату конференцій, презентацій, семінарів, зборів, засідань тощо. У звіті обов "язково мають бути викладені основні теми виступів, реакція слухачів. Інтерв 'ю, як інформаційний жанр, не передбачає журналістський аналіз відповідей інтерв' юера. Тут головним завданням є отримання відомостей без їх оцінки. Опитування - схожий спосіб отримання інформації від інтерв 'юера. Тільки відповіді на питання журналісту треба отримати не від однієї людини, а від безлічі людей. Репортаж передбачає оперативне висвітлення події або через призму журналістського погляду, або з точки зору очевидця.

Специфіка аналітичних жанрів у журналістиці

В аналітичних жанрах дається широке і детальне висвітлення фактів з їх оцінкою, узагальненням, коментуванням. У цьому напрямку журналістської творчості важливо розглянути і витлумачити події. До аналітичних жанрів відносяться: кореспонденція, рецензія, стаття, огляд, розслідування. Жанр кореспонденції передбачає деталізований аналіз ситуації. У цьому жанрі журналіст виявляє закономірності дійсності на основі аналізу конкретної події. Рецензія має суворо визначений предмет дослідження. В основному, об 'єктами рецензії є твори мистецтва, публіцистики, культурні заходи та об' єкти тощо. Жанр рецензії передбачає тільки оцінку події автором, але не його аналіз і висунення суспільно-значущих проблем. Стаття - текст, в якому журналіст роз 'яснює суть різних феноменів, виявляє тенденції розвитку подій, аналізує досвід вирішення будь-яких проблем, виступає з критикою неефективних рішень. Огляд за стилістикою може бути схожим на статтю, однак покликаний дати панораму подій з прикладами і деталями. Предметом журналістського розслідування зазвичай є якесь кричуще негативне явище. Мета розслідування - виявити причини цього явища.

Особливості художньо-публіцистичних жанрів у журналістиці

Художньо-публіцистичні жанри передбачають, в першу чергу, авторське враження від події. До цих жанрів належать: есе, нарис, фейлетон, памфлет. Художньо-публіцистичні жанри можуть носити образний і експресивний характер. Вони досить складні у виконанні і вимагають від журналіста не тільки майстерності, а й наявності життєвого досвіду.