Навіщо потрібна професійна етика

Навіщо потрібна професійна етика

Професійна етика - термін, яким прийнято позначати систему моральних норм у тій чи іншій професійній сфері. Також це поняття включає в себе етичні дослідження в різних галузях трудової діяльності.

Інструкція

1. Професійна етика є системою моральних норм, принципів і правил поведінки фахівця, в якій враховуються особливості його професії та конкретної ситуації. Вона повинна бути обов 'язковою складовою частиною підготовки будь-якого фахівця.

2. Зміст цього поняття складається із загального і приватного. Засновані на загальнолюдських нормах моралі загальні принципи професійної етики передбачають:- особливу форму відповідальності, визначену предметом і родом діяльності, - професійну солідарність, яка іноді перероджується в корпоративність, - свою специфіку в розумінні боргу і честі.

3. Приватні принципи професійної етики є наслідком конкретного змісту, специфіки та умов тієї чи іншої професії. Вони виражаються в моральних кодексах, які є вимогами до фахівців.

4. Професійна етика зазвичай стосується тих видів діяльності, в яких існує залежність людей від дій професіонала, тобто їх наслідки можуть зробити значний вплив на життя і долю окремої людини або всього людства. На цій підставі виділяють традиційні різновиди професійної етики, наприклад, медичний, юридичний, педагогічний, журналістський, етика вченого тощо.

5. До окремих видів професій у суспільстві існують підвищені моральні вимоги. У деяких сферах діяльності сам процес праці базується на високій узгодженості дій учасників, що загострює потребу в соціальній поведінці. Особлива увага приділяється моральним якостям фахівців, чия професія пов 'язана з правом розпоряджатися життями людей, великими матеріальними цінностями.

6. Професійні моральні норми являють собою керівні початки, зразки, правила внутрішньої саморегуляції особистості на базі гуманістичних ідеалів. Повсякденний досвід, потреба в регуляції взаємин людей тієї чи іншої професії призвели до усвідомлення та формування певних вимог професійної етики. Громадська думка відіграє важливу роль у становленні та зміцненні її норм.

7. Професійна етика розвивалася на підставі узагальненої норми поведінки представників тих чи інших професійних груп. Ці узагальнення в подальшому знайшли своє відображення в писаних і неписаних кодексах поведінки різних професій, які забезпечують максимально ефективну взаємодію фахівця з різними людьми, залученими до сфери його трудової діяльності.