Фінансові пасиви: аналіз і структура

Фінансові пасиви: аналіз і структура

Для кожного комерційного підприємства важливі не тільки активи, а й пасиви - операції, які формують банківські ресурси. Стабільність, величина і структура ресурсів є факторами надійності і впливають на обсяг прибутку.

Пасиви фінансової установи та їх структура

Пасивні операції акумулюють вільні засоби юридичних та фізичних осіб. Це дуже важливо, оскільки ці кошти дозволяють виробляти інвестиції, надавати кредити населенню, задовольняти економічні потреби в основному і оборотному капіталі. До пасивів належать статутні капітали, фонди, емісійний дохід, вклади населення, активи інвесторів і багато іншого. Банківські пасиви діляться на дві групи. Перша група - це зобов 'язання організації перед вкладниками і банками (тобто пасивні кредитні операції). У цьому випадку банк є позичальником, а клієнти - кредиторами. Друга група - власні і позикові кошти. Це такі операції, які формують власний ресурс і не вимагають повернення.

Аналіз пасивів

Завдання такого аналізу - визначити місце пасивів банків у загальній структурі фінансових установ, державних і недержавних. Аналіз полягає в тому, щоб порівняти прогнозовані показники фінансових пасивів з їх розрахунковими характеристиками. Аналіз пасивів дозволяє вирахувати надійність банку. Розрізняють власні банківські кошти і залучені, у надійного банку їх співвідношення більше одиниці. Нижчі показники говорять про те, що є ризик неповернення вкладів.

Процентна частка залучених коштів показує, яке місце займає фінансова організація в загальній системі банків країни. Для повноцінної роботи банку ця частка повинна становити максимум 10-11 відсотків. Через те, що банківський ринок не відрізняється сталістю, проаналізувати власні кошти фінансової організації може бути проблематично. Однак регулярний аналіз пасивів дозволяє зазирнути в майбутнє і оцінити можливість фінансових ризиків, що в свою чергу допомагає складанню економічно вигідної стратегії. Аналізуючи власні кошти банку, необхідно оцінити склад пасивів, їх динаміку, структуру, зміну статутного та додаткового капіталу. Цей аналіз дозволяє отримати уявлення про джерела формування коштів. Дані, отримані в результаті аналізу пасивів банку, використовуються для того, щоб зробити висновки про зміни в їх структурі. Розраховуються орієнтовні показники за досить тривалі періоди. Таким чином можливе прогнозування майбутніх інвестицій. Крім того, аналіз пасивів дає можливість упевнитися в надійності підприємства.