Ефективне створення іміджу

Ефективне створення іміджу

Імідж ніколи не буває реальним. Він практично завжди є конструктором, який замінює людину у взаємодіях різного роду, спрощуючи процес комунікації та вибудовування соціальних вертикалей і відносин.


Для більшості людей на підсвідомому рівні зрозуміло і необхідно усвідомлювати своє місце у вертикалі розміщення влади і повноважень. Ефективний менеджмент у сфері іміджу дозволяє знайти дуже точне місце для того об 'єкта, який просувається. Наприклад, компанія може не претендувати на перше місце насправді, але для суспільної свідомості і для клієнтів небезпечно відкрито говорити правду - в такому випадку довіра автоматично падає, якою б якісною не була продукція компанії. Тому необхідно формувати меседж про те, що компанія є першою в якійсь конкретній сфері або прагнути бути першою в обслуговуванні або в якомусь окремому секторі товарів тощо.


Імідж складається з двох сторін: одну формує сам суб 'єкт іміджу, людина або компанія; а другу формують вимоги навколишнього простору, зокрема, і комунікаційного. Вони створюють важливі моменти, які і роблять людину ефективною у своїй сфері, а компанію - заробляючою і визнаною.

Хороший імідж відрізняється тим, що він повинен бути гнучким і якісним. У нього повинні бути варіанти реалізації для того, щоб мати можливість завжди змінити плани або змінити послідовність дій з реалізації іміджу. Не можна залишати цей процес безконтрольним.

Імідж є вкрай стійким явищем. За великим рахунком, він більше залежить від того, як працює система противаг, які створюються в спілкуванні з оточуючими, ніж від інформації, яка в іміджі міститься. Тобто створене позитивне первинне враження, якщо воно було підкріплене в майбутньому, важко зруйнувати, а ось задати правильну комунікацію в майбутньому так, щоб вона не порушувалася і зберігала якість досягнутого іміджу на довгі роки, досить важко. Але в цьому немає нічого неможливого. Для компанії створюються характерні риси, які підтверджуються діями або акціями, наприклад, благодійними, презентацією продуктів, участю в гуманітарних діях, залученням молодих співробітників тощо. Для політичної кампанії дуже важливо, щоб дії політика або партії відповідали тим цілям, які він заявляє і вказували на послідовність всіх його дій щодо досягнення поставлених цілей.