Для чого потрібні акти звірок

Для чого потрібні акти звірок

Облік розрахунків з кредиторами та дебіторами є одним з ключових напрямків у роботі бухгалтерської служби будь-якої організації. Акт звірки взаємних розрахунків являє собою первинний обліковий документ, що використовується контрагентами для контролю виконання взаємних зобов 'язань. Він складається у вигляді реєстру, що містить всі операції з відвантаження товарів, надання робіт і послуг та їх оплати за певний період часу.


Форма акта не закріплена на законодавчому рівні, тому кожне підприємство, при дотриманні всіх вимог, що пред 'являються до оформлення первинних документів, має право розробити свій варіант акта. Документ, складений однією зі сторін договору у двох примірниках і підписаний уповноваженою особою, надсилається контрагенту, який, у разі згоди з правильністю взаємних розрахунків, підтверджує його підписом і відсилає один примірник назад.

За наявності розбіжностей контрагент має право підписати акт, вказавши на неточності в обліку, або додати до документа власний реєстр розрахунків. Відмова від підписання акта означає те, що боржник не визнає існування зобов 'язань перед контрагентом.

Акт звірки взаєморозрахунків настійно рекомендується залишати у випадках, коли сторони співпрацюють на постійній основі і планують в майбутньому продовжувати існуючі договори і укладати додаткові угоди до них. Цей документ необхідний також у тих ситуаціях, коли вартість товару, роботи або послуги висока, і продавець надає відстрочку платежу. Якщо сторони договору мають одна перед одною взаємні зобов 'язання, то, склавши для їх підтвердження акт звірки, вони можуть провести їх взаємозалік. Крім того, наявність під рукою реєстру взаємних зобов 'язань заощадить час на пошук первинних документів при виникненні необхідності в уточненні розрахунків між контрагентами. Підписані сторонами акти звірки розрахунків також є підтвердженням залишків дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець звітного і початок наступного за ним періоду при складанні бухгалтерської звітності. Незважаючи на те, що акт звірки не можна використовувати в суді як доказ вчинення правочину та існування заборгованості за нею, з його допомогою можна продовжити строк позовної давності та підвищити шанси на стягнення дебіторської заборгованості. Маючи на руках підписаний акт звірки, що фактично означає визнання контрагентом свого боргу, кредитор збільшує термін, протягом якого він може пред 'явити боржнику позов про сплату грошових коштів. У цьому випадку дуже важливо перевірити, чи дійсні повноваження тієї особи, чий підпис стоїть на документі.