Чому ринок вважається саморегулюючим механізмом

Чому ринок вважається саморегулюючим механізмом

Саморегулюючий механізм ринку обумовлюється взаємодією попиту і пропозиції в умовах конкурентного середовища. Завдяки цій взаємодії визначається, в яких кількостях і за якими цінами товари і послуги найбільш затребувані для споживача.

Механізми саморегуляції

Головною умовою саморегуляції ринку є наявність вільної конкуренції, яка забезпечує прагнення виробників випускати товари більш високої якості за більш доступною ціною. Механізм конкуренції витісняє з ринку непрофесійні та неефективні виробництва. Ця необхідність обумовлює розвиток інновацій у виробництві і максимально ефективне використання економічних ресурсів. Така особливість ринку забезпечує розвиток науково-технічного прогресу та підвищення рівня життя.

Ринок як саморегулюючий механізм - це процес оптимального розподілу ресурсів, розміщення виробництва, поєднання товарів і послуг, обміну благ. Цей процес спрямований на прагнення до збалансованості ринку, тобто рівноваги між попитом і пропозицією. Залежно від загальноекономічних і локальних факторів формується ринковий попит, який змінюється під впливом наукового прогресу, ефекту "насиченості", зміни смаків. Гнучка цінова політика конкурентного ринку дозволяє виробникам постійно підлаштовуватися під мінливі умови попиту, прагнучи вивести на ринок найбільш затребувану пропозицію.

Існує два наукових підходи до пояснення саморегуляції ринку. Ці підходи відображаються в моделі Вальраса і моделі Маршалла. Модель Леона Вальраса пояснює наявність ринкової рівноваги здатністю ринку до кількісних "підстановок" попиту і пропозиції. Наприклад, у разі низького попиту на товар виробники знижують ціни, після чого попит на товар знову зросте - і так до тих пір, поки кількісне співвідношення попиту і пропозиції не вирівняється. Наявність же надлишкового попиту дозволить виробникам підвищувати ціни, що знизить попит - і так знову до досягнення рівноваги між попитом і пропозицією. Модель Альфреда Маршалла ставить в основу ринкової рівноваги вплив ціни на попит і пропозицію. Так, якщо на товар встановлюється завищена ціна, попит на нього падає, після чого виробник знижує ціну, а попит на товар зростає - і так до тих пір, поки ціна на товар не стане максимально обумовленою. Така оптимальна ціна називається рівноважною.

Поняття "невидимої руки ринку"

Основоположник сучасної економічної теорії Адам Сміт назвав процес саморегуляції ринку "невидимою рукою" ринку. Згідно теорії Сміта, кожна людина в умовах ринку прагне до власної вигоди, але, прагнучи до задоволення своїх потреб, забезпечує досягнення максимального позитивного економічного ефекту для всього суспільства і ринку в цілому. Автоматичний вплив "невидимої руки ринку" забезпечує наявність на ринку необхідної для споживачів кількості товарів і послуг потрібної саме їм якості та асортименту. Ефект "невидимої руки" пояснюється взаємодією попиту і пропозицію і досягненням ринкової рівноваги.