Чим займаються рейтингові агентства

Чим займаються рейтингові агентства

Рейтингові агентства - це організації, основна спеціалізація яких полягає в оцінці кредитоспроможності емітентів, боргових зобов 'язань, якості управління активами та підприємствами. Оцінка платоспроможності підприємства або кредитний рейтинг - це найбільш відомий продукт рейтингових агентств.

Що таке кредитний рейтинг

   Кредитний рейтинг відображає ризик невиплати за боргами, вищий рейтинг відповідає меншим інвестиційним. За результатами своїх досліджень рейтингові агентства присвоюють оцінку тій чи іншій компанії, при цьому рейтинг далеко не завжди виявляється об 'єктивним.


. . . . .

. .

        Найвищий рейтинг позначається - AAA, потім в порядку убування: АА, А, ВОВ, ВВ тощо. Найнижчий рівень - D позначає дефолт, повна неплатоспроможність компанії.

 Інвестиційними вважаються рейтинги від AAA до ВВВ. Рейтинги нижче цих показників вважаються "сміттєвими". У компанії зі сміттєвим рейтингом надходить менший потік інвестицій і в їхні цінні папери вкладається менша кількість грошових коштів.

Криза 2008 року показала, що рейтингові агентства виявилися некомпетентними. Вони присвоювали високі рейтинги організаціям і підприємствам, які перебували на межі дефолту.

Головний мінус подібних оцінок ефективності та платоспроможності підприємства - це повна відсутність гарантій за результат досліджень, тим більше що рейтингові агентства не розголошують всю інформацію.


Прогнози рейтингових агентств

Крім рейтингів країн і підприємств, агентства займаються складанням прогнозів на термін від місяця до півроку.

Негативний прогноз говорить про те, що в компанії ймовірні негативні зміни і підсумковий рейтинг може бути переглянутий у бік зниження.

Стабільний прогноз - рейтинг, ймовірно, залишиться низинним.

 Позитивний - ймовірна можливість позитивних змін, поточний рейтинг може бути переглянутий у бік підвищення.

З чого складається прибуток рейтингових агентств 

Присвоєння рейтингів - це послуга комерційна. Основні замовники рейтингових агентств - це держави, компанії і банки. Наявність хорошого рейтингу допомагає компанії підвищити вартість своїх цінних паперів і залучити інвестиції. Рейтинг формує репутацію підприємства, компанії, банку і країни в цілому.

  Інвестори, завдяки рейтинговим агентствам, отримують незалежну експертну оцінку, яка допомагає визначити можливі ризики вкладення грошових коштів, оцінити прибутковість інвестицій.


Недоліки рейтингових агентств

    Найчастіше рейтинги, складені авторитетними рейтинговими агентствами, запізнюються. Вони не змогли попередити інвесторів про проблеми в найбільших компаніях, таких як: Parmalat, Enron, AIG та ін. В результаті цього США змінили законодавство, з метою зниження залежності від рейтингових агентств при прийнятті інвестиційних рішень.

Головні недоліки цих організацій: повільна швидкість реакції на поточні зміни кон 'юнктури ринку, застаріла методологія складання прогнозів, висока конкуренція між самими рейтинговими агентствами, конфлікт інтересів і високе число замовних рейтингів.

В даний час в світі працює близько сотні рейтингових агентств. Найбільш авторитетні з міжнародних: Moody’s, Standard & Poors, FitchRatings.

 Найвпливовіші національні рейтингові агентства: Mood 'sInterfaxRatingAgency, AK & M, RusRating, "Експерт РА".