Чим ціна відрізняється від вартості і від собівартості

Чим ціна відрізняється від вартості і від собівартості

Ціна, вартість і собівартість - це різні економічні поняття, які, тим не менш, тісно пов 'язані між собою. Вартість розраховується на основі собівартості, а ціна - на основі вартості.

Собівартість - одна з головних характеристик, яка використовується в економічному аналізі для оцінки ефективності діяльності підприємства.

Відмінності між ціною, вартістю і собівартістю

Собівартість - це витрати підприємства на виготовлення та реалізацію однієї одиниці продукції. До таких витрат належать використані матеріали, витрачена електроенергія, амортизація основних фондів, оплата праці працівників, накладні витрати.

Вартість складається із собівартості продукції та надбавки, від величини якої залежать рентабельність виробництва та отриманий прибуток. При розрахунку надбавки враховуються податки, які треба заплатити, і сума прибутку, необхідна підприємству для подальшого розвитку. Вартість може виражатися як у фізичних одиницях, так і в грошовій формі.

Ціна товару - це витрати виробника в процесі виготовлення продукції плюс прибуток продавця від її реалізації. Ціна являє собою певну суму грошових коштів, яку покупець повинен сплатити продавцю. Порівнюючи поняття собівартості, вартості і ціни, можна зробити висновок, що одне випливає з іншого. Ціна розраховується на основі вартості, а вартість неможливо розрахувати без урахування собівартості продукції. Собівартість - просте поняття, в той час як вартість і ціна - комплексні.

Порівняння вартості та ціни

Вартість - це витрати підприємства на виробництво і збут продукції. Якщо висловити ці витрати в грошовому еквіваленті і приплюсувати відсоток прибутку від реалізації продукції, то вийде ціна товару. Таким чином, вартість - одна зі складових ціни товару, але ніяк не навпаки. Тому некоректно буде звучати питання, скільки коштує товар, адже в цьому випадку питається тільки про витрати виробника без урахування передбачуваного прибутку. Вартість продукції в процесі її виробництва не змінюється, якщо мова йде про невеликий проміжок часу. Ціна товару залежить від вартості і виражається тільки в грошовій формі. Ціна - величина непостійна, оскільки розмір націнки може змінюватися залежно від зовнішніх факторів. До таких факторів належать святкові акції або сезонні розпродажі, падіння попиту на товар, необхідність терміново реалізувати велику партію товару.