Що таке кортіїв орган?

Що таке кортіїв орган?

Багатьох цікавить кортіїв орган і його функції. Мати хоча б стисле уявлення про нього повинна кожна людина. Кортієвим органом називається периферична частина слухового апарату. Вона знаходиться в перепончатому лабіринті. В ході еволюції на базі органів бічної лінії (а саме їх структур) і розвинулася дана частина слухового аналізатора.

Вона вловлює вібрації хвиль, що знаходяться в лабіринті внутрішнього вуха, а потім посилає їх на слухову ділянку кори великих півкуль, в результаті чого і відбувається сприйняття звуків. Кортіїв орган виконує важливу функцію. Саме в ньому здійснюється початкове формування аналізу всіляких звукових сигналів. Цей орган вперше виявив Альфонсо Корті - італійський гістолог.


Де знаходиться кортіїв орган?

Розташований він в равликовому ході, в якому знаходиться перилімфа, а також ендолімфа, і являє собою кістковий лабіринт, схожий на спіраль. Верхня частина ходу сусідить з так званими вестибулярними сходами. Іменується вона рейснеровою мембраною. А нижня частина, що знаходиться біля барабанних сходів, складається з основної перепонки, що стикається з кістковою спіральною платівкою.

Призначення і структура

Кортіїв орган знаходиться на основній перепонці, він сформований зовнішніми, а також внутрішніми волосковими і підтримуючими клітинами. Як приклад можна навести стовпчики. Також сюди належать клітини Гензена, Клаудіуса і Дейтерса. З них і складається кортіїв орган. Між ними розташований тунель, по якому проходять аксони, що знаходяться в нервовому спіральному вузлі. Вони спрямовуються до тих, хто реагує на звукові сигнали волоскових клітин. Останні, в свою чергу, лежать у виїмках, створених тілами підтримуючих клітин. На їхній поверхні, поверненій до покровної мембрани, розташоване від 30 до 60 недлінних волосин. Підтримуючі клітини здійснюють також трофичну функцію. Як саме? Вони посилають до волоскових клітин поживні елементи. Роль кортієва органу - трансформація енергії звукових вібрацій у нервове збудження. Для цього, власне кажучи, він і потрібен. Ось яку функцію виконує кортіїв орган. Гістологія дозволяє познайомитися ще й з його будовою.

Фізіологія

Барабанна перепонка вловлює звукові вібрації, які за допомогою кісточок, розташованих в середньому вусі, потрапляють в рідкі середовища - ендолімфу, а також перилімфу. Їхні рухи сприяють тому, що покровна мембрана кортієва органу трохи віддаляється від волоскових клітин. Що ж відбувається в результаті? Спочатку згинаються волосини. Потім з 'являються біопотенціали, які сприймаються спіральним ганглієм (а якщо точніше, відростками його нейронів). Вони підходять до нижньої частини всіх волоскових клітин. Будова кортієва органу становить великий інтерес для багатьох дослідників.

Ще одна теорія

Існує також інша думка з цього приводу. Згідно з ним, волосини клітин, які вловлюють звукові сигнали, - всього лише чуйні антени, які деполяризуються в результаті впливу прибуваючих хвиль. Значну роль тут відіграє ендолімфатичний ацетилхолін. Деполяризація запускає послідовність хімічних трансформацій у волоскових клітинах, а саме в їх цитоплазмі. Після цього в нервових закінченнях, що стикаються з ними, з 'являється нервовий імпульс. Звукові вібрації мають різну висоту. Для кожної з них призначена окрема частина кортієва органу. Високі частоти провокують вібрацію на ділянках равлика, розташованих ближче до основи, а низькі - вгорі. Це пояснюється гідродинамічними явищами в равлику. Кортіїв орган, функції якого вам тепер відомі, відіграє у всьому цьому процесі значну роль.

Виходить, що равлик можна вважати механічним визначником амплітудно-частотної характеристики: своєю дією вона нагадує саме його. А ось на мікрофон вона не дуже схожа.

Чому цей процес такий важливий?

Завдяки вищенаведеним особливостям, мозок може негайно відгукуватися на певні звукові сигнали, а не здійснювати перетворення Фур 'є, вдаючись до допомоги математики (до речі, для цього йому бракує обчислювальних можливостей), щоб розсортувати вловлювану інформацію за джерелами. Це було б занадто складно. Легше зрозуміти, що таке кортіїв орган, ніж уявити собі такий процес.


Як отримати необхідну інформацію?

Щоб дізнатися більше відомостей про кутовий напрямок джерела сигналу, потрібно звернути увагу на поляризацію звукових гармонік. Це важлива умова. Виходить, що вухо дозволяє заволодіти відомостями про поляризацію. Також можна дізнатися про амплітуд усіх гармонік звукових сигналів. У випадку з низькими частотами мозок і вухо, крім усього іншого, отримують відомості, що стосуються фази гармонік, а значить, можна простежити напрямок вібрації. Що для цього потрібно зробити? Просто вирахувати різність фаз звуку від лівого, а також правого вуха. Досить легко, чи не так? Хоча, звичайно, простіше розібратися в тому, що собою являє кортіїв орган.

Особливість додаткового стиснення звукової інформації дозволяє помітно зменшити час на те, щоб проаналізувати інформацію, яку було отримано. Равлик є закрученим, і завдяки цьому з 'являється можливість знімати спектр, одночасно поєднуючи октави.

Тепер вам відомо, що являє собою кортіїв орган і яку він має структуру. Також ви в курсі виконуваних ним функцій. Все це дуже важливо і корисно знати.