ПТЕК: розшифровка. Лікарсько-трудова експертна комісія

ПТЕК: розшифровка. Лікарсько-трудова експертна комісія

Багатьом під час виконання трудових обов 'язків доводиться стикатися зі шкідливими та/або небезпечними умовами праці. Рано чи пізно це може призвести до розвитку хронічних захворювань. Саме таких людей зазвичай і направляють на ПТЕК. Розшифровка цього терміну - лікарсько-трудова експертна комісія.

Чим займається ТЕК?

Розшифровка ВТЕК передбачає, що дана комісія займається вирішенням експертних питань, що стосуються трудової діяльності людини і можливої втрати здатності її здійснювати. На ВПЕК покладено такі функції:

 1. Визначення ступеня придатності пацієнта до виконання тієї чи іншої роботи.
 2. Визначення ступеня втрати працездатності.
 3. Визначення групи інвалідності, якщо на те є свідчення.
 4. Визначення зв 'язку хронічного захворювання з професійною діяльністю.
 5. Направлення пацієнта на реабілітаційні заходи.

Направлення на ПТЕК здійснюється за заявою самого пацієнта, його роботодавця або з ініціативи лікаря, який лікує.

Потрібні документи

Для того щоб члени ВПЕК мали можливість винести об 'єктивне та виважене рішення, необхідні наступні документи:

 • заповнений напрямок на ВПЕК;
 • медична документація (амбулаторна карта, виписки з історії хвороби, результати обстежень, висновки лікарів-консультантів);
 • копія трудової книжки;
 • виробнича характеристика для ВПЕК;
 • посвідчення інваліда, якщо людина вже має інвалідність.

При необхідності можуть бути запитані додаткові документи для винесення об 'єктивного рішення ПТЕК. Розшифровка та аналіз отриманих матеріалів дозволяють фахівцям визначити ступінь втрати працездатності, її зв 'язок з професійною діяльністю, а також наявність показань до визначення групи інвалідності.

Визначення придатності до роботи в певній професії

Однією з важливих функцій ТЕК є вирішення складних ситуацій, коли лікарська комісія поліклініки з допуску людини до роботи не може самостійно винести рішення, або ж з ним не згоден сам пацієнт або його наймач.

Для визначення придатності до роботи профільний спеціаліст поліклініки заповнює направлення на ПТЕК. Розшифровка даного терміну передбачає включення в сферу інтересів такої комісії не тільки суто медичний стан пацієнта, а й особливості його трудової діяльності. Фахівці постараються оцінити, чи не призведе виконання трудових обов 'язків на певному робочому місці до погіршення стану людини. При винесенні висновку лікарська комісія буде відштовхуватися в тому числі і від бажання самого пацієнта працювати на поточній посаді.

Визначення ступеня втрати працездатності та групи інвалідності

Часто на ПТЕК направляють пацієнтів з метою визначення ступеня втрати працездатності та групи інвалідності. При цьому від пацієнта буде потрібно наступне:


 1. Заяву з проханням направити його на ВТЕК для вирішення питання про визначення ступеня втрати працездатності та/або групи інвалідності.
 2. Медична документація.
 3. Виробнича характеристика для ВТЕК.
 4. Трудова книжка.
 5. Документи, що засвідчують отримання тієї чи іншої освіти.
 6. Інші документи за запитом ТЕК.

Заява повинна бути в обов 'язковому порядку заповнена самим пацієнтом. Характеристика для ВТЕК повинна містити інформацію про всі небезпечні і шкідливі умови праці, з якими людина постійно стикається на своєму робочому місці. При цьому дуже важливо, наскільки часто і тривалий працівник перебуває під їхньою дією.

Визнання захворювання професійним

Багато хронічних захворювань можуть виникати під впливом тих несприятливих умов, які присутні у людини на її робочому місці. При виникненні такої патології працівнику належить компенсація. Виплачується вона за страховкою. Також у багатьох компаніях в колективний договір вноситься пункт про додаткову компенсацію вже з боку самої організації при розвитку у людини професійного захворювання.

Найчастіше на засідання лікарсько-трудової експертної комісії запрошується не тільки сам пацієнт, але також його наймач і медичний працівник здравпункту організації (за його наявності).

Питання визнання захворювання професійним має серйозні юридичні наслідки, тому нерідко фахівці ВТЕК направляють таких пацієнтів на дообстеження в профільні установи зі стаціонарним перебуванням.

Реабілітаційні заходи

Досить важливим є не тільки встановлення самого факту втрати працездатності, а й знаходження шляхів її відновлення. Для цього пацієнту складається індивідуальна програма реабілітації. У його створенні беруть участь також і фахівці ТЕК при винесенні висновку. Контроль за виконанням даної програми покладається як на самого пацієнта, так і на його лікаря. Відповідні документи направляються в поліклініку за місцем проживання відразу ж після винесення висновку ВТЕК.

Висновок лікарсько-трудової експертної комісії найчастіше надається на 1-2 роки. Після цього людину направляють на переосвідчення.