Гомологічні органи та їх роль у класифікації тварин і рослин

На сьогоднішній день у світі налічується понад 100 тис. видів тварин і рослин, які проживають на нашій планеті разом з нами. Багато з них виконують найважливішу роль у біологічному ланцюжку харчування, без яких немислимо існуючий біогенез. Для зручності вивчення рослинного і тваринного царства вчені всього світу вже давно звели всі відомі живі організми в певну класифікацію, об 'єднавши їх відповідно до загальних біологічних ознак. При визначенні будь-якої тварини, комахи або рослини до того чи іншого виду головну роль відіграють гомологічні органи, які являють собою однакову будову тих чи інших органів у тварин і птахів.


Так, наприклад, гомологічними органами у всіх птахів є крила і оперення, у всіх тварин - чотири кінцівки, у рослин - листя і квітки, і так далі. Завдяки цьому всі ми поділяємо відомих нам тварин, птахів, рослин і риб на певні групи і види. Примітно, що у кожного виду існують свої як схожі, так і різні риси, які є основними при порівнянні їх з іншими живими організмами.

Гомологічні органи являють собою найважливіші видові ознаки того чи іншого виду організму, які також дозволяють тварині проживати в певному середовищі. Так, усі риби, що проживають у прісних водоймах та озерах, мають лускувату поверхню, яка виконує роль захисного скафандра, що дозволяє рибі бути непомітною у воді, легко уникати переслідування, а також оберігати себе від можливих атак з боку інших біологічних видів. Такими ж гомологічними органами у всіх риб на планеті є хвіст і плавники, завдяки яким риба може плавати у воді.

Саме поняття гомологічні органи походить від латинського слова "гомос", що означає "однаковий". Тобто це органи, які мають однакову будову, а також схоже місце розташування в організмі тварин або рослин. Однак така схожість не дозволяє говорити про їх однакові функції, оскільки вони якраз можуть бути і зовсім різними. Як приклад можна навести однаковість будови кісткової системи передніх кінцівок у всіх тварин і птахів. Однак тварини використовують їх для пересування сушею, а птахи - для польоту, хоча якщо розібрати їх внутрішню будову, то вона буде мати дуже схожі ознаки.

Якщо говорити про царство рослин, то їхні гомологічні органи представлені пелюстками, тичинками, стеблем, кореневою системою і плодами. У будь-якої рослини існує нітієво-ветвистий корінь, який існує для того, щоб рослина утримувалася на землі, а також отримувала харчування зольними, мінеральними та органічними речовинами, що знаходяться в ґрунті. Пластинчасте листя рослин використовується для асиміляції вуглецю і випаровування вологи, а довгий витягнутий стебель потрібен для того, щоб виносити на поверхню до світла і повітря асимілюючі квітки і листя для кращого досвіду і розмноження рослини.

Вчені виявили гомологічні органи рослин ще в найдавніші часи, і при складанні своїх наукових праць багато філософів приводили в приклад життя царства тварин і рослин як основи гармонійного існування всіх біологічних істот на нашій планеті. Слід також розуміти, що в процесі свого еволюційного розвитку багато рослин і тварин пройшли певну трансформацію, в результаті якої якісь органи втратили своє значення і атрофувалися, а інші, навпаки, розвинулися, зміцніли і зайняли головну роль у житті живої істоти. Таким чином, вчені ще раз переконалися в правоті простої біологічної істини - якщо якийсь орган не використовується, то він поступово відмирає, дозволяючи іншим розвиватися сильніше і краще.

Підбиваючи підсумки всьому вищевикладеному можна резюмувати, що гомологічні органи це найважливіші органи біологічних істот, які мають однакове морфологічне значення, однак можуть виконувати абсолютно різні функції залежно від типу рослин або виду тварин. Незважаючи на накопичені знання вчених у цьому питанні, тут все ще залишається місце для подальших досліджень.