Як провести діагностику в дитячому садку

Як провести діагностику в дитячому садку

Діагностика знань, умінь і навичок дошкільнят проводиться в дитячому садку, як правило, двічі на рік: на початку і наприкінці навчального року. Це дозволяє порівняти результати проведеної роботи з дітьми.

Інструкція

1. Для проведення діагностичного обстеження необхідно розробити діагностичний інструментарій. Він включає в себе перелік завдань для виявлення знань, умінь і навичок дітей з критеріями рівнів, бланки для заповнення.

2. Зазвичай визначаються критерії для високого, середнього та низького рівнів розвитку дітей. Для розробки критеріїв необхідно вивчити загальноосвітню програму, що використовується в дошкільному закладі. У деяких програмах вже є готова діагностика, деякі пропонують педагогам розробити її самим, орієнтуючись на особливості і вік дітей (наприклад, "Школа 2100").

3. При складанні питань для дітей потрібно орієнтуватися на кінцевий результат, представлений у програмі. Програма передбачає так званий "портрет випускника", в якому описано, що повинна знати і вміти дитина після проходження всіх розділів даної програми. Виходячи з цього, складаються завдання по кожному з розділів (мовний розвиток, фізичний розвиток, пізнавальний розвиток та ін.) Крім того, описуються критерії рівнів засвоєння дітьми матеріалу.

4. Для зручності та наочності розробляються карти, куди заносяться всі результати по кожній дитині. За ними дуже просто відстежити, в яких моментах дитина відстає і накласти корекційну роботу. В середньому корекція проходить протягом двох місяців. Після закінчення цього періоду проводять повторну дитину має підвищитися.

5. Також у дитячому садку у дітей підготовчих груп перевіряється готовність до школи. Відповідальним за її проведення є педагог-психолог. До проведення корекційної роботи з дітьми необхідно залучати батьків вихованців, оскільки тільки разом з родиною можливі позитивні результати.