Діти з відхиленнями у розвитку

Діти з відхиленнями у розвитку

Існуючі види відхилень

Відхилення психомоторного розвитку виявляються по-різному, все залежить від часу поганого впливу на дитячий мозок, тривалості впливу, соціальних умов, спадкової структури ЦНС - все це разом визначає основний дефект, що проявляється у вигляді недостатнього розвитку моторики, слуху, зору, інтелекту, мови, порушень поведінки та емоційно-вольової сфери.

Буває так, що у дитини присутні відразу кілька порушень - складний дефект, наприклад, ураження моторики і слуху, або слуху і зору. У цьому випадку виділяється основне порушення і ускладнюючі його розлади. У дитини, наприклад, спостерігається порушення розумового розвитку, яке супроводжується дефектами слуху, зору, опорно-рухового апарату, можливо, проявляться емоційні розлади. Перелічені дефекти можуть бути викликані недорозвиненням або пошкодженнями. Навіть невелике ураження дитячого мозку негативно позначається на всьому процесі розвитку ЦНС. Тому якщо у дитини спостерігається порушення слуху, опорно-рухового апарату, мовлення або зору, то необхідно вводити коригуючі заходи, інакше в психічному розвитку дитина буде відставати.

Порушення підрозділяють на первинні та вторинні. У дітей з недостатньо розвиненим слухом (первинне порушення) дуже складно формується зв'язкова мова і словниковий запас (вторинні порушення). А якщо у дитини дефект зору, то вона буде відчувати складнощі, так як їй важко співвідносити слова з позначеними предметами.

Вторинні порушення зачіпають промову, довільну регуляцію діяльності, просторові уявлення, тонку диференційовану моторику, тобто вражаються психічні функції, що активно розвиваються у дитини в ранньому віці і дошкільному. У розвитку вторинних порушень велику роль відіграє несвоєчасна або ж повна відсутність корекційних, лікувальних та педагогічних заходів.

Варто зазначити, що у дітей порушення психомоторного розвитку бувають стійкими (формуються при органічних ушкодженнях дитячого мозку), а бувають зверненими (формуються при соматичній ослабленості, легкій мозковій дисфункції, емоційній депривації, педагогічній занедбаності). Звернені порушення, зазвичай виявляються в ранньому віці - у дитини спостерігається відставання в розвитку мови і моторики. Але своєчасне проведення лікувально-корекційних заходів допоможе повністю подолати подібні порушення.

Принципи коригування

Будь-яка психолого-педагогічна корекція з дошкільнятами з патологіями в розвитку ґрунтується на низці принципів - принцип доступності, системності, індивідуального підходу, послідовності. Крім цих принципів існує головний принцип - онтогенетичний, який враховує психофізичні, вікові особливості у дітей, а також характер порушень. Даний принцип полягає в корекційній роботі спрямованій на усунення або згладжування, компенсацію або корекцію порушень інтелектуального, мовного, емоційного, сенсорного і рухового дефектів, на створення повноцінного фундаменту для подальшого формування особистості, яка може бути створена тільки при розвитку ключових ланок розвитку.

Завдяки пластичності кори головного мозку можна реалізовувати розвиток дитини в не залежності від патологічних умов, навіть якщо ці умови досить важкі.


Перш ніж приступати до корекційної роботи, у дитини визначаються збережені ланки в зоровій, мовознавчій, речеслуховій, руховій системах. Тільки після цього, спираючись на отримані дані, фахівці починають корекційну роботу.