Як змінити розмір flash

Як змінити розмір flash

Найчастіше розмір флеш-елементів, що розміщуються на веб-сторінці, задається при їх створенні. Перед розміщенням в інтернеті вихідний код такого елемента компілюється, після чого змінити ці установки в самому флеш-ролику вже неможливо. Якщо розмір не є жорстким до компіляції, ви можете керувати шириною та висотою елемента HTML-тегів у вихідному коді гіпертекстового документа, що містить флеш.

Інструкція

1. Відкрийте початковий код сторінки, що містить теги флеш-елемента, розміри якого ви хочете змінити. Це можна зробити в редакторі сторінок системи керування сайтом, в спеціалізованому HTML-редакторі або в звичайному текстовому редакторі. Якщо ви використовуєте інструмент для візуального редагування, перемкніться на режим роботи з HTML-кодом.


2. Знайдіть код у вихіднику сторінки, що відноситься до потрібного флеш-об 'єкта. Найпростіше це зробити за допомогою функції пошуку, визначивши як критерій пошуку назву файла. Зазвичай для виводу на сторінку флеш-роликів використовують комбінацію тегів object і embed. Наприклад, ці рядки HTML-коду можуть виглядати так:<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0' width='812' height='811'> <param name='movie' value='myFLobject.swf' /> <embed src='myFLobject.swf' quality='high' width='812' height='811' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>

3. Змініть значення ширини та висоти, вказані у тегах object та embed. Обидва теги використовують для зазначення розмірів стандартні атрибути width і height - у наведеному зразку їм присвоєно значення 812 і 811 відповідно. Після внесення змін збережіть сторінки.

4. Якщо у вас є початковий код флеш-елемента, ви можете змінити задані розміри під час компіляції. Вихідник міститься у файлі з розширенням fla і для роботи з ним потрібен спеціалізований редактор. Найбільш поширений програмний продукт цього роду називається Adobe Flash (раніше Macromedia Flash). Потрібно відкрити fla-файл у такому редакторі і скомпілювати його повторно, вказавши при цьому потрібні розміри.

5. Використовуйте програму-декомпілятор за відсутності fla-файлу з вихідним кодом. Така програма може, виходячи зі скомпільованого коду swf-файлу, створити вихідний код, який відносно точно відповідатиме оригінальному fla-файлу. Багато з таких програм (наприклад, Flash Decompiler Trilix) дозволяють без спеціалізованого редактора вносити зміни в скомпільований код флеш-елемента.