Як вставити виноску

Як вставити виноску

При написанні будь-якого документа або літературної праці обов 'язковим стандартом є оформлення посилань і коментарів на цитовані джерела та матеріали, що використовуються в тексті. У більшості текстових редакторів для цих цілей використовуються виноски. У момент їх встановлення створюється посилальний зв 'язок коментованого тексту з його сноскою. Виноска вказується двома зв 'язаними частинами - знаком виноски, що встановлюється після фрагмента тексту, і самим пояснювальним текстом виноски внизу сторінки. Розрізняються звичайні виноски на сторінці та кінцеві виноски, які застосовуються в кінці розділу або всього документа.

Інструкція

1. У текстовому процесорі Microsoft Word виділіть фрагмент тексту, який необхідно прокоментувати. Для цього оберніть текст від початку фрагмента до кінця, утримуючи клацанням правою кнопкою миші.


2. В основному меню виберіть "Вставка" - "Посилання" і відкрийте підменю "Виноска".... На екрані буде показано діалогове вікно "Виноски".

3. Виділіть у вікні відповідний параметр вигляду виноски. Звичайна виноска ставиться в кінці поточної сторінки, а кінцева виноска - в кінці розділу або документа.

4. Встановіть формат створюваної виноски та інші параметри її встановлення. Визначте у спадному списку вікна бажаний тип піктограми на посилання. Встановіть режим початку та нумерації числових значень виносок. А також область застосування виноски, що задається.

5. Натисніть кнопку "Вставити" у вікні. Автоматично внизу сторінки з 'явиться оформлене поле для введення змісту посилання. Введіть коментар до виділеного фрагмента документа.

6. У цей же час на сторінці, наприкінці коментованого тексту, буде показано цифру або значок виноски. Він пов 'язаний посиланням з полем коментаря внизу сторінки. Виноска на фрагмент тексту встановлена.