Як встановити колір тла

Як встановити колір тла

Як правило, базовий колір фону веб-сторінки задається з використанням мови опису стилів CSS (Cascading Style Sheets - "каскадні таблиці стилів"). Рідше для цього використовуються можливості мови HTML (HyperText Markup Language - "мова розмітки гіпертексту"). Іноді елементи опису CSS розміщуються всередину тегів HTML.

Інструкція

1. Використовуйте атрибут bgcolor тега body, якщо бажаєте максимально спростити процедуру визначення фонового кольору і звести до мінімуму зміни у вихідному коді. Опис всіх елементів сторінки розміщується у вихідні сторінки всередину блоку HTML-коду, який починається з тегу < body > і закінчується тегом </body >. Атрибут bgcolor вказується у відкритому тегу і містить іменоване значення відтінку (наприклад, Red або Chocolate) або відповідний йому шістнадцятковий код кольору (# FF0000 або # D2691E, відповідно). У найпростішому варіанті такий тег може бути записаний, наприклад, так:< body bgcolor = "Red" > Або так:< body bgcolor = "" # FF0000 "" > Обидва варіанти вказують однаковий червоний колір для тла документа.


2. Використовуйте властивість background-color, якщо бажаєте встановити колір тла документа за допомогою мови опису стилів - цей метод застосовується набагато частіше. Блоки опису стилів можуть бути або включені у вихідний код документа, або записані в окремий файл із розширенням css. Посилання на зовнішній файл розміщується в заголовковій частині сторінки (між тегами < head > і </head >) і виглядає приблизно так:< style type = "" text/css "" media = "" all "" > @ import "" style.css ""; </style > Якщо ж CSS-інструкції немає необхідності виносити в додатковий файл, то @ import "" style.css "" треба замінити, наприклад, таким тестом:body {background-color: Red;} Тут body вказує, що інструкція всередині фігурних дужок, що визначає червоний колір тла, стосується того самого тегу body мови HTML. І тут існує декілька систем визначення відтінків кольору, але найчастіше використовуються шістнадцяткові коди:body {background-color: #FF0000;}

3. Замініть властивість background-color на background для компактного опису більш складної фонової структури. Наприклад, якщо крім фону певного кольору, у підкладку документа необхідно помістити якийсь малюнок. Такий опис може виглядати, наприклад, так:body {background: Red url(img/BGimage.gif) no-repeat;}

4. Підготуйте на основі вибраного вами варіанта код, що визначає колір тла документа, та вставте його у вихідний. Зробити це можна, наприклад, за допомогою онлайн-редактора сторінок системи управління сайтом або в будь-якому текстовому редакторі.