Як відображати аванси

Як відображати аванси

Аванс - одна з частин заробітної плати будь-якого трудящого. Виплачувати аванс відповідно до Трудового кодексу необхідно не рідше двох разів на місяць. Видаватися він може в різних сумах, передбачених трудовим договором. Це може бути як половина зарплати, так і певний відсоток від неї.

Інструкція

1. Пам 'ятайте, що при встановленні авансу на підприємстві або організації грошові виплати нараховуються і виплачуються двічі на місяць. Крім оплати праці робітників, аванс може виплачуватися за надання послуг або надання будь-яких товарів для підприємства.


2. При розрахунку авансу та відображенні його в документації необхідно знати і пам 'ятати, що сума авансу ні в якому разі не повинна перевищувати половини тарифної ставки працівника, тобто половини його заробітної плати, а в разі оплати послуг сума авансу обговорюється індивідуально і відповідно до цього розноситься за документацією.

3. Кожен бухгалтер повинен правильно і грамотно відобразити всі аванси за звітний період у відповідній документації. Робити це необхідно своєчасно, так як в іншому випадку може при перевірці послідувати накладення певних санкцій на приховування подібних дій.

4. Для того щоб правильно відобразити аванси, необхідно провести ряд наступних дій: Відкрийте "Розрахунки за авансами виданими" (окремий субрахунок) до рахунку 60. Відобразіть виданий аванс Дебет 60, зазначений субрахунок "Розрахунки за авансами виданими" Кредит 50 (51, 52, 53, 54...).

5. Вкажіть аванс підряднику (постачальнику). Відобразіть на рядку 230 або 240 балансу всі видані аванси, які залишилися непогашеними на кінець звітного періоду.

6. Зробіть у бухгалтерському обліку такі записи у разі, якщо аванс був перерахований при наданні послуг або прийманні виконаних робіт. Виберіть Дебет 08 (10, 20, 26, 41...) Кредит 60.

7. Вкажіть, чи оприбутковані матеріальні цінності, в рахунок оплати яких трохи раніше був перерахований аванс. Знайдіть і виберіть Дебет 19 Кредит 60.


8. Укажіть, сума ПДВ врахована на підставі, наданої постачальником (підрядником) рахунок-фактури. Виберіть Дебет 60 Кредит 60, вибравши субрахунок "Розрахунки за авансами виданими". Вкажіть, що аванс зараховано.