Як відновити стільницю Active Desktop

Як відновити стільницю Active Desktop

Виконання операції відновлення стільниці Acive Desktop може бути здійснено за наявності деякого комп 'ютерного досвіду і не потребує використання додаткового програмного забезпечення сторонніх розробників. Проблеми з Active Desktop іноді викликаються установкою оновлень системи.

Інструкція

1. Натисніть кнопку "Пуск" для виклику головного меню системи і перейдіть до пункту "Виконати", щоб виконати процедуру видалення кнопки "Відновити стільницю Active Desktop".


2. Введіть regedit у поле "Відкрити" та натисніть кнопку "OK", щоб запустити інструмент "Редактор реєстру".

3. Розкрийте гілку реєстру HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components і виділіть її.

4. Визовіть контекстне меню параметра DeskHtmlVersion кліком правої кнопки миші на правій панелі та виберіть "Змінити".

5. Введіть значення 0 у поле "Значення" та натисніть кнопку "OK", щоб застосувати вибрані зміни.

6. Розкрийте гілку реєстру HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Scheme і виберіть параметр Display = SaveMode.

7. Видаліть параметр Savemode (очистіть параметр) та запустіть інструмент "Провідник Windows".


8. Знайдіть і вилучіть файл C:\Documents and Settings\%user%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Desktop.htt (скрытый).

9. Визовіть контекстне меню елемента "Робочий стіл" кліком правої кнопки миші на порожньому просторі та виберіть "Оновити".

     10. Створіть файл з розширенням .reg такого змісту:Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components]""DeskHtmlVersion""=dword:0""DeskHtmlMinorVersion""=dword:00000005""Settings""=dword:00000001""GeneralFlags""=dword:00000005[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]""Source""=""About:Home""""SubscribedURL""=""About:Home "" "FriendlyName" "=" "Моя поточна домашня сторінка" "" Flags "" = dword:00000002""Position""=hex:2c,00,00,00,50,01,00,00,00,00,00,00,40,05,00,00,fc,03,00,00,00,\ 00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00""CurrentState""=hex:04,00,00,40""OriginalStateInfo""=hex:18,00,00,00,50,01,00,00,00,00,00,00,40,05,00,00,fc,03,\ 00,00,04,00,00,40""RestoredStateInfo""=hex:18,00,00,00,50,01,00,00,00,00,00,00,40,05,00,00,fc,03,\ 00,00,01,00,00,00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General]""BackupWallpaper""=""""""WallpaperFileTime""=hex:00,00,00,00,00,00,00,00""WallpaperLocalFileTime""=hex:00,38,4d,25,19,00,00,00""TileWallpaper""=""0""""WallpaperStyle""=""2""""Wallpaper""=""""""ComponentsPositioned""=dword:00000001[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old WorkAreas]""NoOfOldWorkAreas""=dword:00000001""OldWorkAreaRects""=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,90,06,00,00,fc,03,00,00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode\General]""Wallpaper""=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,57,00,65,00,62,00,5c,00,53,00,61,00,66,00,65,00,4d,00,6f,\ 00,64,00,65,00,2e,00,68,00,74,00,74,00,00,00""VisitGallery""=dword:00000000 [HKEY _ CURRENT _ USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Scheme] "" Edit "" = "" "" Display "" = "" "Запустіть його для