Як відбити прибуток-збиток

Як відбити прибуток-збиток

Відображення прибутку та збитків у бухгалтерському обліку підприємства є однією з основних операцій, оскільки збиткова діяльність може стати причиною, через яку фірма може зазнати виїзної перевірки податкової інспекції.

Інструкція

1. Відобразіть фінансовий результат облікового періоду в бухгалтерському балансі як нерозподілений прибуток, а точніше як фінансовий результат мінус податки та відповідні платежі. Закрийте рахунок 99 по закінченню року за допомогою списання на 84й отриманого фінансового результату діяльності підприємства. Покажіть чистий прибуток/збиток даного періоду на сторінці 190 відповідного звіту про прибутки/збитки.


2. Розрахуйте чистий прибуток, який визначається за такою формулою: прибуток до оподаткування за мінусом умовної витрати з податку та постійного податкового зобов 'язання. Сформуйте суму податку на прибуток за дебетом і кредитом рахунку 68 за звітний період. Врахуйте, що сальдо за 68 рахунком ("Податки на прибуток") має бути або нульове, або кредитове.

3. Щоб привести у відповідність рахунки 68 і 99, введіть додатково рахунок, в якому буде визначена різниця між відкладеними податковими зобов 'язаннями. Для цього використовуйте субрахунок до рахунку 76, який називається "Додатковий податок на прибуток".

4. Якщо у вас перевищена сума відкладених податкових активів над відкладеними зобов 'язаннями, відобразіть це в проводці дебету 99 "Прибутки і збитки", а також "Розрахунки з іншими дебіторами".

5. Відобразіть також у звітності з прибутку і збитків наступні моменти: суму постійного податкового зобов 'язання, умовну витрату з податків на прибуток, тимчасові та постійні різниці, які виникли у звітному періоді та спричинили коригування умовної витрати/доходу з податку, а також причини зміни податкових ставок у порівнянні з попереднім періодом.

6. Віднесіть частину витрат при великій їх кількості на 97 рахунок, "Витрати майбутніх періодів". У цьому випадку ви можете поступово списати витрати, що відносяться до прямих витрат підприємства. Також необхідно обґрунтувати виникнення збитків і привести конкретні причини, наприклад, труднощі при збуті своєї продукції, падіння попиту і зниження ціни.