Як у 1С відобразити оренду

Як у 1С відобразити оренду

Якщо підприємство отримує дохід від здачі майна в оренду, необхідно правильно обчислити і своєчасно сплатити податки. При використанні орендованого майна організація повинна включати витрати з оренди до статей витрат відповідно до законодавства.

Інструкція

1. Організація-орендодавець щомісяця виставляє орендарю рахунок-фактуру на надані послуги. Орендна плата розраховується відповідно до підписаного обома сторонами договору оренди. Отриманий дохід орендодавець включає до оподатковуваної бази для обчислення податків.


2. При здачі в оренду приміщень власник перепереджує орендарю рахунки-фактури за комунальні послуги. Витрати з експлуатації та утримання приміщення можуть бути оформлені окремим рахунком-фактурою як змінна частина орендної плати.

3. Підприємство-орендодавець вносить рахунок-фактуру до програми 1С до розділу "Документи", далі до підрозділу "Управління продажами" та підпункту "Реалізація товарів і послуг". При заповненні документа потрібно правильно вибрати контрагента-орендаря і заповнити поле "Договір".

4. Після проведення, внесеного в програмі 1С, повинні бути сформовані бухгалтерські проводки за дебетом рахунку 60 в кореспонденції з кредитом рахунку 90. Якщо орендодавець є платником ПДВ, то сума ПДВ виділяється з доходу списанням з дебету рахунку 90 у кредит рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом".

5. Отримання оплати від орендаря оформляється в програмі 1С документом у розділі "Документи", далі в "Управління грошовими коштами". При отриманні оплати на розрахунковий рахунок потім слід вибрати підпункт "Банківські документи". При оплаті в касу - підпункт "Касові документи".

6. За документом оплати в програмі 1С формується бухгалтерська проводка:Дебет рахунку 51 - Кредит рахунку 60 при надходженні оплати на банківський рахунок - Дебет рахунку 50 - Кредит рахунку 60 при оплаті через касу.

7. Підприємство-орендар вносить рахунок-фактуру на отримані послуги до розділу програми 1С "Документи", підрозділу "Управління закупівлями" і далі "Отримання товарів і послуг". За документом формується бухгалтерська проводка за дебетом рахунків витрат організації (44/20/26) у кореспонденції з кредитом рахунку 60.


8. Організація-орендар оплачує отримані послуги. У програмі 1С факт оплати відображається внесенням банківського/касового документа до розділу "Документи", далі "Управління грошовими коштами" та відповідного пункту "Банківські/касові документи". За документом оплати в обліку організації-орендаря формується бухгалтерська проводка Дебет рахунку 60 - Кредит рахунку 51/50.