Як оформити вміст реферату

Як оформити вміст реферату

Всі школярі і всі студенти час від часу пишуть реферати, які є невід 'ємною частиною навчання і дозволяють студенту продемонструвати загальний набір знань з якоїсь конкретної теми в письмовій формі. Крім того, реферат показує вміння студента організувати і систематизувати інформацію, визначати цілі і завдання роботи, і працювати з джерелами, об 'єднуючи факти, почерпнуті у різних авторів, в одну загальну реферативну роботу. Для того щоб реферат відповідав усім необхідним вимогам, ви повинні знати правила його оформлення.

Інструкція

1. Для початку визначте структуру свого реферату - він повинен складатися з змісту, введення, основної частини, що складається з глав, висновку і списку літератури. Якщо в тексті ви використовуєте цитати з книг, що увійшли до списку літератури, вказуйте їх джерела в виносках внизу сторінок. У списку літератури для роботи такого формату достатньо вказати від 4 до 12 джерел.

2. Обсяг реферату не повинен перевищувати 15-20 сторінок формату А4, не рахуючи титульного аркуша, змісту і додатків. Друкуйте реферат шрифтом Times New Roman 14 кегля, з напівторним міжстроковим інтервалом. Під час друку встановіть типову ширину полів за замовчуванням вказану в Microsoft Word.


3. Після титульного листа, який не нумерується, у вашому рефераті повинні по черзі йти один за одним зміст, введення, основні глави і висновок. Реферат закінчується списком літератури, і якщо необхідно - додатками. Кожний структурний елемент реферату починайте з нової сторінки, виділяючи жирним шрифтом заголовки. Деякі важливі фрагменти тексту рекомендується виділяти курсивом.

4. У введенні, обсяг якого становить 1-1,5 сторінок, висвітліть тематику реферату, опишіть мету своєї роботи, основний сенс і завдання, які ви перед собою ставите. Потім переходьте до голів, які додатково можна підрозділити на параграфи.

5. Кожну главу закінчуйте висновком. У заключній частині реферату зробіть загальні висновки і підведіть підсумки. Його обсяг повинен дорівнювати обсягу введення.

6. Кожну нову думку починайте з червоного рядка, встановлюючи в документі абзац. Вирівняйте загальний текст за центром сторінки. Не забудьте пронумерувати сторінки реферату - нумерація може розміщуватися як у куті, так і в середині верхньої або нижньої частини сторінки. Пронумеруйте малюнки і таблиці, якщо у вас є програми до реферату.

7. Точні правила оформлення рефератів нерідко розрізняються в різних навчальних закладах, тому їх рекомендується уточнювати в кожному конкретному випадку. Ознайомтеся з методичкою з оформлення рефератів і подібних робіт, наявною у вашому ВНЗ.