Що таке технології цілеполагання

Що таке технології цілеполагання

Щоб досягти мети, в першу чергу, необхідно цю мету правильно позначити. У педагогіці, державному управлінні, коучингу та психології існують різні технології цілеполагання, які використовуються для підвищення ефективності досягнення різних завдань.

Технології цілеполагання призначені для максимально точного визначення кінцевих цілей, а, отже, і пошуку шляхів їх вирішення. У різних сферах діяльності застосовуються різні технології, однак, всі вони мають у своїй основі якісь загальні принципи.

Сенс технології цілеполагання

Першим кроком, як правило, стає ретельна робота з термінологією. Мета необхідно сформулювати так, щоб уникнути можливих двозначностей і помилкових тлумачень. Для цього потрібно визначити для себе всі терміни, які використовуються у формулюванні мети. Наприклад, мета "стати багатшою" - це поганий варіант, оскільки допускає безліч тлумачень. А ось формулювання "до 2015 року збільшити свій дохід втричі" набагато краще, оскільки використовує однозначні терміни.

Наступний важливий момент - вимірюваність мети. Потрібно ставити завдання так, щоб була можливість перевірки її виконання. Якщо сформулювати мету розпливчасто і абстрактно, наприклад "стати щасливішими", ви можете зіткнутися з тим, що не вийде визначити, досягли ви бажаного, чи ні. Тому ваша мета повинна бути об 'єктивно вимірюваною.


Найбільш популярною технікою цілеполагання є S.M.A.R.T - абревіатура п 'яти англійських слів, що означають: конкретність, вимірюваність, досяжність, результативність і певний термін.

Нарешті, поставлене вами завдання обов 'язково має бути потенційно вирішуваним. Недосяжні цілі - це джерело додаткового стресу і розчарувань. При цьому необхідно, щоб для досягнення мети були потрібні певні зусилля, оскільки, поставивши собі завдання "дожити до понеділка", ви навряд чи зміните щось у своєму житті (за винятком, звичайно, екстремальних випадків).

Області застосування методики

У коучингу, тобто, методі психологічного консультування, орієнтованому на досягнення цілей, значна увага приділяється визначенню справжніх потреб клієнта. Найчастіше трапляється, що в ході консультації клієнт кардинально змінює свої цілі, розуміючи, що для нього дійсно значуще і необхідно. Як правило, такий ефект досягається за допомогою багатьох питань, що спонукають клієнтів визначитися з термінами, потребами і можливостями. Далі слід оцінка поточного стану речей і пошук максимально простого шляху до мети, виходячи з наявних даних.

Частою помилкою цілеполагання, особливо в педагогіці, управлінні або соціальній роботі, є заміна конкретної мети гаслом, який здатний мотивувати, але справжньою метою не є.

Що стосується педагогіки, то тут технології цілеполагання застосовуються, в першу чергу, для того щоб кожен проведений урок приносив учням практичну користь. У викладанні нерідкі ситуації, коли чудово проведене заняття не вирішує жодних завдань, являючи собою процес заради процесу. Уникнути таких випадків допомагають техніки цілеполагання, що змушують педагога формулювати своє завдання для кожного уроку, а врешті перевіряти його виконання.