Коли починається свідоме життя

Коли починається свідоме життя

Самосвідомість виявляється в ранній юності. Цей вік характеризується кордонами від 15 до 18 років. Саме в цей період завершується формування особистості людини.


Вік ранньої юності є для людини перехідним етапом від дитинства до дорослості. Він виникає на рубежі звичного шкільного життя і нових незвіданих шляхів. Характерними для даного періоду є такі почуття, як відповідальність перед собою і близькими людьми, страх за можливість вибору і помилки.

Одним з найважливіших аспектів самосвідомості є самовизначення. Воно підрозділюється на особистісне і професійне. Перше ставить перед старшокласником питання: "Яким бути?". Цей аспект визначає характер, здібності та особистісні якості учня як іда. Друге ставить перед людиною питання: "Ким бути?". Школяр намагається визначити власні інтереси, намагається відчути, який рід діяльності його найбільше приваблює.

До аспекту самовизначення також можна віднести наявність життєвого плану. Розмите почуття часу, нездатність бачити себе в майбутньому, страх змін - все це говорить про низький рівень самосвідомості. До закінчення школи учень повинен чітко бачити свої здібності, вміти мобілізувати внутрішні ресурси і зосередитися на одній діяльності. Це допомагає людині увійти в доросле життя, почати працювати або вчитися за фахом. Якщо це у нагороди не виходить, то він вибирає негативні зразки поведінки: алкоголізація, наркотики, аморальний або святковий спосіб життя.


До особистісного аспекту самосвідомості відноситься три складових. По-перше, це самоповага. Ступінь прийняття людиною себе як особистості може бути як високою, так і низькою. При вдалому розкладі подій нове суспільство приймає людину так, як вона себе подає. В іншому випадку ранимою особистістю можуть скористатися як студенти, так і колеги по роботі. По-друге, важливу роль у самосвідомості відіграє саморефлексія. Людина не може усвідомлювати світ навколо, не розуміючи свого внутрішнього світу. Можливо, що в період ранньої юності інтерес до себе і своєї унікальності буде підвищений. По-третє, особливе значення має саморегуляція. Людина, виходячи в суспільство, повинна розуміти і приймати норми поведінки. Контроль над емоціями і власним станом у критичній ситуації говорить про те, наскільки свідома людина.

Моральний аспект самосвідомості включає в себе дві категорії. Моральна стійкість - здатність орієнтуватися в поведінці на власні погляди і переконання. Формування світогляду - поява більш-менш чіткої картини світу, систематизація власних переконань з тих чи інших питань.