Власні обігові кошти: їх визначення та значення для підприємства

Власні обігові кошти: їх визначення та значення для підприємства

Визначення


Виходячи з теоретичних аспектів, капітал підприємства визначається залежно від джерела забезпечення функціонування суб 'єкта господарювання у фінансовому розумінні. Саме з даної точки зору він може підрозділятися на позиковий, залучений і власний.


Так, останній являє собою акціонерний, доданий і резервний капітал, сюди також може входити і отриманий прибуток. Формування позикових коштів здійснюється за рахунок оформлення різних кредитів або позик. Залучений капітал може бути представлений кредиторською заборгованістю за зобов 'язаннями суб' єкта господарювання. Однак існує і зовсім інше джерело, за рахунок якого підприємство досить успішно може існувати. Про нього і піде мова далі. Власні обігові кошти (відомі під іншою назвою - "робочий капітал") являють собою суму, на яку активи підприємства перевищують його зобов 'язання короткострокового характеру. Даний показник може бути використаний при проведенні оцінки можливостей організації розрахуватися за ними, реалізувавши при цьому свої оборотні активи.

Формула розрахунку

Власні обігові кошти дозволяють визначити платоспроможність і стійкість у фінансовому плані суб 'єкта господарювання. Формула розрахунку даного показника являє собою різницю оборотних активів і зобов 'язань короткострокового характеру. Аналогічний результат може бути отриманий з використанням нижченаведеної формули:

СС = (К + О) - А, де СС - власні обігові кошти;

К - капітал (власний);

О - зобов 'язання довгострокового характеру;

А - позаоборотні активи.


Допустимі значення

Допустимим значенням даного показника вважається його позитивна величина. Іншими словами, тільки в такому випадку існує ймовірність перевищення оборотного капіталу над зобов 'язаннями короткострокового характеру. Деякі економісти наявність власних обігових коштів ототожнюють з коефіцієнтом поточної ліквідності. Однак необхідно відзначити все-таки присутність деякої різниці, що полягає в тому, що останній повинен бути розрахований у вигляді відношення двох наведених вище факторів. Досить негативно характеризується фінансове становище суб 'єкта господарювання при наявності від' ємного значення розглянутого показника. Однак аналіз оборотного капіталу в деяких галузях показав, що часто фірми досить успішно можуть функціонувати і в умовах такої ситуації.

Як класичний приклад може виступати галузь фастфудів ("Макдональдс"), де формується від 'ємне значення перекривається швидким операційним циклом, при якому всі наявні запаси здатні перетворитися на гроші. Власні обігові кошти завжди порівнюються з обсягом запасів підприємства. Тому даний показник іноді в процесі здійснення господарської діяльності повинен не тільки мати позитивне значення, але також бути не менше всіх запасів, наявних у суб 'єкта господарювання. Основне пояснення даному факту - володіння оборотних коштів властивістю найменшої ліквідності. Саме тому запаси повинні бути оплачені за рахунок або довгостроково залучених, або власних грошей.