Вдосконалення організації праці

Вдосконалення організації праці

Вдосконалення організації праці передбачає діяльність щодо встановлення порядку взаємодії працівників один з одним і з засобами виробництва для успішного досягнення цілей промислової діяльності. Як за допомогою грамотного розподілу людських ресурсів підвищити продуктивність працівників, поліпшити якість продукції і зробити загальний робочий процес більш ефективним? Для цього існують певні технології.

Елементи організації праці

Вдосконалення відносин всередині колективу на виробництві необхідно починати з визначення утримання міжособистісних і робочих відносин. Виділяють такі елементи організації праці:


 1. Поділ (функціональний, професійний і технологічний).
 2. Організація місця для роботи персоналу.
 3. Встановлення методів і прийомів праці.
 4. Організація обслуговування місця для роботи співробітника.
 5. Створення умов праці (санітарно-гігієнічних, естетичних, психофізіологічних, соціально-психологічних).
 6. Кооперація праці.
 7. Облік і планування трудової діяльності.
 8. Підбір персоналу.
 9. Встановлення норми праці.
 10. Підготовка і перепідготовка персоналу.
 11. Встановлення форм оплати праці.
 12. Підтримання дисципліни, творчої ініціативи та трудової активності на високому рівні.

Раціональний розподіл праці

Для забезпечення досить високого рівня ефективності виробництва необхідно раціонально підходити до питання вибору форм організації діяльності всередині підприємства.

Основні форми вдосконалення виробничої діяльності

Опишемо сучасні форми організації праці. Їх зустрічається досить велика кількість, але варто виділити основні. Широко використовується таке вдосконалення організації праці, як організація бригад. Серед них виділяють спеціалізовані та комплексні. Комплексна бригада складається з робітників, які освоїли кілька професій і виконують всі виробничі операції самостійно. Спеціалізовані включають в себе працівників однієї професії, які здійснюють однотипні технологічні операції. Також виділяють наскрізні і змінні бригади. Змінні здійснюють повний цикл робіт з виготовлення одного або декількох виробів. Наскрізні бригади застосовуються, коли за одну зміну неможливо повністю завершити виробничий цикл, і роботу, розпочату однією групою, завершує інша.

Вирішення проблем взаємодії

Через вдосконалення організації праці можна вирішити такі проблеми взаємодії між працівниками:

 • домогтися чіткого поділу функцій;
 • встановити норми праці;
 • раціонально облаштувати робоче місце;
 • визначити ефективні способи виконання завдань.

Все це допоможе створити сприятливі умови праці, буде значно сприяти загальному підвищенню ефективності виробництва та прибутковості бізнесу.

Розвиток бізнесу через раціоналізацію 

Вдосконалення організації праці може стати відмінною підмогою для розвитку промислового виробництва. Це дає можливість серйозно збільшити обсяги виробленої продукції, значно підняти її якість, що призведе до підвищення прибутковості підприємства, підвищить рентабельність. Виробництво стане легко модернізованим і швидко розвивається.