Цільовий інструктаж з охорони праці: хто і коли проводить, програма, призначення, журнал

Цільовий інструктаж з охорони праці: хто і коли проводить, програма, призначення, журнал

Жодне виробництво не застраховане від нещасних випадків. Десь фактори, що впливають на це, дуже агресивні, а десь не так багато небезпек, що підстерігають людину на її робочому місці. Тим не менш, у будь-якому випадку і на будь-якому підприємстві або в організації кожному працівнику необхідно отримувати знання з охорони праці. Не винятком є і цільовий інструктаж з охорони праці, призначений для забезпечення безпеки працівників під час проведення різноманітних разових заходів.


Поговоримо про те, хто і коли його проводить, навіщо він необхідний, як правильно оформляти результати проведення інструктажу і як складається програма надання всієї необхідної інформації для забезпечення безпеки персоналу на робочих місцях.


Що являє собою цільовий інструктаж?

Цільовий інструктаж з охорони праці проводять перед виконанням разових відповідальних робіт, в результаті яких людині може загрожувати небезпека. Наприклад, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, таких як аварії, катастрофи, землетруси.

Якщо це організація, то інструктаж проводять перед проведенням будь-яких масових заходів. Також це можуть бути прибирання території або вантажно-розвантажувальні роботи.

Основні вимоги для інструктажу, який проводиться при виконанні конкретної мети

 1. Інструктаж проводять керівники на місцях.
 2. Роз 'яснювальні роботи проводять з усіма співробітниками, які залучаються до виконання разових робіт.
 3. Працівникам не можна відмовлятися від проведення інструктажу, якщо їх направляють на ліквідацію наслідків катастроф. У всіх інших випадках, в яких не передбачені дії, спрямовані на збереження життя людини, працівник може відмовитися від проходження цільового інструктажу з охорони праці.
 4. За будь-яких обставин проведення інструктажу необхідно робити відповідні записи в журналі. Якщо роз 'яснювальні роботи провести в усній формі, то після виникнення непередбаченої ситуації, наприклад, працівник отримає сильний забій голови, наступивши на граблі під час прибирання прилеглої до організації території, керівництво може відвідати комісія з охорони праці та пред' явити штрафні санкції до порушників.
 5. Цільовий інструктаж з охорони праці зачіпає не тільки робочі моменти, а й такі як виїзд робочого персоналу на природу або проведення корпоративної вечірки.

Цілі разового інструктажу на робочому місці

Цільовий інструктаж можна назвати разовим інструктажем, оскільки він необхідний саме в періоди виникнення непередбачених і разових ситуацій.

Основні цілі:

 1. Роз 'яснити працівникам про правила поведінки на майбутньому заході для того, щоб уникнути нещасних випадків, які можуть призвести до травматизму.
 2. Навчити людей правильно поводитися і діяти в ситуації, що склалася.
 3. Перерахувати заходи, яких працівники повинні дотримуватися беззастережно і дати певні знання про майбутні роботи.
 4. Якщо працювати належить на новому обладнанні, то необхідно розповісти про принципи його роботи.

Та людина, яка проводить інструктаж, повинна володіти хорошими знаннями і досвідом у проведенні подібних заходів. Особливо відповідально варто підходити в ситуаціях, які можуть загрожувати життю і здоров 'ю людини.

Якщо працівник не встиг ознайомитися з інструктажем, то допускати його до робіт не можна. Проводити інструктаж можна і в телефонному режимі.


Хто несе відповідальність за проведення разового інструктажу?

Як вже було сказано, проведенням інструктажу повинні займатися люди, які володіють усіма необхідними навичками, знаннями та досвідом у проведенні майбутніх заходів.

Хто проводить цільовий інструктаж з охорони праці?

 1. Безпосередній керівник підприємства або організації.
 2. Керівники на місцях (начальники цехів і відділів).
 3. Майстри.
 4. В освітніх закладах - класні керівники.
 5. В офісних установах завідувачі відділами тощо.

Призначення цільового інструктажу з охорони праці

Проводять разовий інструктаж у таких випадках:

 1. При плануванні масових розважальних заходів (відпочинок на природі, похід, корпоративне свято та інші).
 2. Залучення працівників до разових робіт, які не пов 'язані з їх посадовими обов' язками. Сюди відносять суботники, навантаження або розвантаження, робота за межами підприємства.
 3. При зміні метеорологічних умов (для тих організацій, чия робота пов 'язана з повітрям, водою і дорогою).
 4. Екскурсії.
 5. Надзвичайні ситуації (аварії, пожежі, стихійні лиха).

Від правильних дій керівника залежатиме не тільки власне життя працівників, а й чужі життя, що потрапили в біду.

Порядок проведення разового інструктажу

Проводять інструктаж відразу з усіма працівниками в робочий час. Всі фахівці підприємств і організацій повинні неухильно з 'являтися на місце проведення роз' яснювальних робіт і дотримуватися термінів проведення цільового інструктажу з охорони праці.

Про цей захід повідомляється заздалегідь, щоб до призначеного часу всі працівники закінчили свої термінові справи і з 'явилися на обране для цього місце.

Якщо на прослуховування інформації хтось не зміг прийти, то цього працівника слід поінформувати в індивідуальному режимі, можна навіть по телефону, але перед допуском до робіт він повинен розписатися в журналі про те, що всі необхідні відомості отримав.


У журналі цільового інструктажу з охорони праці розписуються всі працівники, які вислухали правила поведінки при виконанні тих чи інших робіт. Підпис означає, що інформація прослухана, зрозуміла і працівник бере всю відповідальність на себе за свої дії. Підпис керівника в журналі говорить про те, що інструктаж проведено. По завершенню лекції все протоколюється.

Інструктажі складаються комісією з праці, кожен член якої добре обізнаний про заходи, інформація щодо яких складається.

Як правильно оформляється журнал з охорони праці?

Журнал, в якому реєструються інструктажі та перевірка знань з охорони праці, виготовляється як власноруч зі звичайного зошита, так і може бути створений на замовлення в друкарні.

Він повинен бути прошитий і пронумерований. Відмітка, що його скріплює, повинна мати підпис керівника, печатку підприємства або організації та дані про кількість аркушів.

На лицьовій стороні журналу вказують його назву, повне найменування організації і дату початку його ведення. Після того, як він буде повністю закінчений, вказують цю дату.


Як правильно заповнюється журнал з охорони праці?

Журнал повинен використовуватися не тільки для цільового інструктажу, а й для первинного, який проводять з кожним працівником під час прийому його на роботу, повторного і позапланового.

Під час заповнення за порядком вказують:

 1. Порядковий номер запису.
 2. Дату проведення інструктажу.
 3. Прізвище ім 'я та по батькові інструктованого працівника або фахівця.
 4. Займану посаду працівника, з яким проводять роз 'яснювальну бесіду.
 5. Найменування інструктажу.
 6. Причину, через яку необхідно провести розмову з працівниками підприємства або організації.
 7. Прізвище та ініціали інструктора.
 8. Далі ставлять дату і підписи всі члени робочого колективу.
 9. Останнім розписується сам інструктор і вказує дату перевірки знань.

Писати скорочено в журналі заборонено, всі слова повинні бути написані повністю. Дата із зазначенням числа, місяця і року ставиться навпроти кожного прізвища під час підпису колективу.

Вписувати в журнал необхідно і номер, і назву інструкції. Щось одне пропустити не можна.

Не допускається внесення поправок до журналу, використовуючи для цього ластик або коригуючу рідину. Краще помилку поставити в круглі дужки і зверху вказати правильний варіант.


Що таке програма інструктажу?

Програма цільового інструктажу з охорони праці затверджується керівником підприємства або організації.

Вона включає в себе не тільки моменти, які необхідно донести до персоналу, а й практичні заняття, і питання для перевірки отриманих знань.

Разовий інструктаж завершується перевіркою, яку проводить особа, яка роз 'яснює правила поведінки в певній ситуації. Для цього можуть використовуватися як технічні засоби навчання, так і усні опитування. Співробітники, що не пройшли перевірку, до заходу не допускаються і повинні пройти інструктаж заново.

Теми цільового інструктажу з охорони праці залежать від конкретної ситуації, що виникла. Розробляються вони фахівцями, які мають хороші знання і навички в кожному конкретному випадку, і підкріплені законодавчо.

Що являє собою позаплановий інструктаж?

Якщо на підприємстві виникає необхідність у проведенні даного заходу, то роботодавцем видається розпорядження (або наказ), в якому зазначаються співробітники, яким необхідно його пройти, причини його проведення, програма та особи, відповідальні за надання роз 'яснювальної інформації.


Позаплановий інструктаж проводять у таких випадках:

 1. Були розроблені нові нормативно-правові акти та інструкції в галузі охорони праці.
 2. При необхідності модернізації або заміни старого обладнання на нове більш актуальне.
 3. Під час необхідності заміни старих технологічних процесів на нові.
 4. Під час виявлених порушень працівниками або фахівцями вимог з охорони праці.
 5. Якщо у людини була велика перерва в роботі, наприклад, за станом здоров 'я. Якщо це шкідливе виробництво, то інструктаж проводять після перерви в 30 днів і більше. В інших випадках на розсуд роботодавця.
 6. За рішенням керівництва або уповноваженого фахівця з охорони праці.

Цільовий і позаплановий інструктажі схожі тим, що проводяться вони разово, але відмінні тим, що позаплановий інструктаж може стосуватися і поодиноких працівників, а цільовий завжди спрямований на групу осіб.