Структура діяльності в психології. Три основні види

Структура діяльності в психології. Три основні види

У повсякденному житті людина проявляє певну активність, будучи творцем і творцем, в незалежності від роду своїх занять. Без прояву активності не можна збагатити власне духовне життя. Діяльність у психології допомагає розкрити соціальну категорію пізнання і закономірності навколишнього середовища. Як особистість людина повинна усвідомлювати мотиви для стимулювання активності і ставити цілі. Протягом свого життя він стикається з трьома співіснуючими і генетично замінюваними видами діяльності. Це праця, гра і вчення. Розгляньмо детальніше.


Праця


Це один з головних елементів, який включає в себе структура діяльності. Насамперед, праця спрямована на створення продукту, що несе цінність для суспільства. Він дозволяє людині створювати матеріальні та духовні цінності. Зазвичай трудова діяльність передбачає створення корисного для суспільства продукту, який буде здатний задовольнити як матеріальні, так і духовні потреби людства. Також вона розкриває сутнісні сили людини, оскільки вона бере участь у процесі виробничих відносин. Подібний прояв праці формує власне ставлення до діяльності, до мотивів, до розкриття здібностей у робочому процесі тощо. Як вчить психологія діяльності, мотиви праці залежать від завдань, реалізуючи які, людина задовольняє власні потреби. А реалізація трудової діяльності підпорядковується безмежному ряду факторів, які впливають на появу бажання якісно працювати.

Гра

Структура діяльності гри не передбачає створення значущих для суспільства продуктів, а концентрується на формуванні особистості людини як суб 'єкта діяльності. Ігровий процес обов 'язково аналізується з метою вивчення і розкриття його сутності. Розвиток дитячих ігор став причиною прогресу людського суспільства в цілому. Науковий аналіз показав, що завдяки грі дитина не тільки отримує відображення світу дорослих, а й пізнає навколишній світ. Коли діти дорослішають, ігри стають складнішими і носять більш конструктивний характер. У них дитина починає щось створювати: пече пиріжки, будує будинок і т. п. Тобто він осмислює взаємодію предметів і їх призначення. Ще більш складними є сюжетно-рольові колективні ігри. Зате завдяки їм у дитини значно збільшується коло спілкування.

Вчення

Структура діяльності навчання полягає в підготовці людини до трудових дій. На цьому етапі остаточно формуються розумові та фізичні здібності, а також матеріальні та культурні цінності. У процесі навчання відбувається оволодіння вміннями, знаннями та навичками, необхідними для обраної трудової діяльності та в кінцевому рахунку для виховання. Навчання - дуже важливий компонент, який включає в себе структура діяльності, оскільки воно формує особистість дитини, її характер, здібності, волю тощо. Найбільш важливий етап у житті кожної людини - це вступ до школи, що змінює погляди на однолітків і життя. У школярів з 'являються обов' язки, які необхідно вчасно виконувати. Надалі навчання готує до професійної діяльності для задоволення різних потреб.