Спеціалізовані установи ООН та їх призначення

Спеціалізовані установи ООН та їх призначення

Ця організація є найбільшим об 'єднанням міжнародного плану. Вона займається розглядом різних проблем світового значення. Її діяльність охоплює весь світ. ООН була створена в 1945 році і на сьогоднішній день об 'єднує 191 країну. Крім підрозділів, що вирішують головні світові завдання, існують і спеціалізовані установи ООН. Розглянемо структуру, завдання і функції цієї міжнародної організації і всі сторони її діяльності.


ООН у процесі своєї роботи вирішує багато завдань, які прописані в її статуті. Основною з них є підтримання мирних відносин між країнами і забезпечення безпеки для всіх людей, які живуть на Землі. Формування дружніх зв 'язків між державами, що базуються на принципах рівноправності, також входить в обов' язки цієї організації. У разі виникнення конфліктів ООН повинна допомагати у швидкому їх вирішенні. До її завдань входить і консолідація країн для вирішення спільних проблем.

Такі глобальні завдання стали причиною, через яку з 'явилися спеціалізовані установи ООН. Кожен з цих підрозділів вирішує своє коло питань. Ці організації ООН проводять значну частину роботи, пов 'язану з міжнародним об' єднанням. Вона контролюється і регламентується статутом ООН. Можна виділити наступні спеціалізовані установи ООН.

1. Міжнародний валютний фонд. Це один з найвідоміших підрозділів. МВФ займається розвитком співпраці між країнами у сфері фінансів. Він забезпечує стабільність економічних відносин. Ця організація є місцем, де проводяться консультації в галузі світових фінансових відносин. Тут будь-яка країна може отримати рекомендації і допомогу з будь-якого питання в цій області.

2. Всесвітня метеорологічна організація. Займається науковими дослідженнями в галузі вивчення поверхні Землі та її кліматичних умов. Вона також сприяє розвитку співпраці між окремими країнами в цій галузі.

3. Всесвітня організація охорони здоров 'я. Розробляє і здійснює програми в галузі охорони здоров 'я. Вона займається пропагандистською діяльністю і постачанням ліків країн з низьким рівнем життя.

4. Всесвітня організація інтелектуальної власності. Займається охороною авторських прав, патентів і товарних знаків.

5. Всесвітній поштовий союз. Ця організація здійснює координацію роботи всесвітнього поштового обслуговування.


6. Всесвітня туристична організація. Вирішує світові питання в галузі туризму. Вона є своєрідним форумом з обміну досвідом та інших питань, пов 'язаних з туризмом.

7. Організація цивільної авіації міжнародного значення. Координує роботу в цій галузі, розробляє норми і стандарти, необхідні для більш якісного і безпечного здійснення перевезень. Вона налагоджує співпрацю в цій галузі між країнами.

 8. Морська організація міжнародного значення. Вирішує питання, пов 'язані з міжнародним судноплавством. У її компетенцію також входить вирішення проблем забруднення морських просторів з вини суден.

9. Міжнародне агентство з атомної енергії. Контролює використання атомної енергії з метою підвищення безпеки.

10. Міжнародна організація праці. Вирішує проблеми, пов 'язані із застосуванням трудових ресурсів.

Спеціалізовані установи ООН включають також Міжнародний союз електрозв 'язку, Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку, організацію з науки, культури і освіти, продовольчу і сільськогосподарську організацію та організацію з промислового розвитку. Кожна з них вирішує проблеми в певній області.

Спеціальні установи ООН входять в її структуру і підпорядковуються статуту.