Розрахунок рентабельності та його типи

Розрахунок рентабельності та його типи

Що таке рентабельність?


Дане поняття є одним з найбільш важливих показників економічної ефективності. Воно ілюструє величину раціонального використання трудових, матеріальних, грошових та інших видів ресурсів. Розрахунок рентабельності проводиться за формулою, яка являє собою відношення величини прибутку до потоків або активів, які її сформували. За значенням розрахованої величини можна визначити стан підприємства на досить тривалий період часу. Розгляньте деякі типи цього поняття.


Розрахунок рентабельності проекту

Він дозволяє не тільки вибрати і прорахувати найбільш ефективну політику підприємства, але і визначити величину очікуваного прибутку. Проте дати абсолютну гарантію на отриманий прогноз не зможе жодна людина, а значить, виникає необхідність проведення повного аналізу. Він дозволить виявити сильні і слабкі сторони проекту, перед тим як ви інвестуєте в нього свої кошти. Розрахунок рентабельності необхідний також для наочного відображення величини прибутку на кожну внесену одиницю. Отже вищевказаний показник являє собою найпростішу математичну дію (а саме поділ). Проте визначити складові як числівника, так і знаменника, досить складно. Розрахунок рентабельності конкретного проекту має ряд особливостей, які відрізняють його від інших показників раціонального використання. Основною проблемою вважається те, що обчислення даного коефіцієнта проводиться не за звичайними цифрами, а за відповідними дисконтованими величинами. З одного боку, це, звичайно ж, добре, оскільки дозволяє наочно ілюструвати теорію вартості грошових коштів у часі. З іншого боку, це значно ускладнює процедуру калькуляції.

Розрахунок рентабельності активів

У свою чергу, він є показником, який виражається ставленням величини чистого прибутку до загальної суми активів. Таким чином, можна дізнатися здатність компанії виробляти прибуток. Отже обидва ці показники дозволяють виявити сильні і слабкі сторони досліджуваного об 'єкта і зробити висновок про те, чи варто вкладати в нього власні кошти.

Рентабельність продукції

Даний показник є співвідношенням прибутку від продажу одиниці продукту до собівартості її виробництва. Розрахунок рентабельності даного типу дозволяє виявити ефективність роботи за конкретний період проведення моніторингу. Однак у подібного показника є істотний недолік: він не дозволяє визначити ймовірнісний і планований результат від довгострокових інвестицій.


Рентабельність капіталу

У зв 'язку з тим, що загальний показник прибутковості капіталу є показником відносним, то цей коефіцієнт визначає ефективність бізнесу в цілому, а також ілюструє прибутковість кожного окремого напрямку діяльності. Слід також зазначити, що показники рентабельності дозволяють більш повно і ефективно охарактеризувати господарську діяльність порівняно з прибутком.