Основні види управлінських рішень

Основні види управлінських рішень

На ринку праці сучасного інформаційного суспільства для менеджера є вкрай важливим розбиратися в тонкощах і суті управлінської діяльності, мати солідний запас відповідних знань і навичок. У цій статті ми коротко розберемо один з найважливіших аспектів діяльності будь-якої компанії, точніше, зміст і види управлінських рішень. Адже саме вони грають визначальну

роль у будь-якій господарській діяльності, ведуть до її успіху або невдачі. У свою чергу підготовка, обговорення та прийняття таких постанов є найбільш важливою частиною діяльності менеджера.


Сутність та види управлінських рішень

Управлінським рішенням є будь-яка дія планування, підготовки організації, вибору мети і програми, а також комплекс взаємопов 'язаних дій, спрямованих на виконання конкретних завдань. Кожна така постанова розробляється для соціальної системи, зазвичай представленої всією сукупністю персоналу компанії. Втім, це може бути і населення держави, і інший громадський організм. У процесі прийняття управлінського вердикту найчастіше відзначаються три рухаючих сили: це інтуїція, раціональність і судження. Інтуїтивне рішення є важливим, коли необхідно прийняття швидких дій. Судження як метод вибору постанови теж не завжди надійне, проте ефективно, коли подібний вердикт у схожій ситуації раніше вже приносив результат. Найбільш ефективний менеджер вміло комбінує свої заходи залежно від зовнішніх умов. Управлінські рішення спрямовані на широкий ряд аспектів, основні з яких наступні: 

 • менеджмент діяльності;
 • управління ресурсами персоналу;
 • контроль сфер виробництва та обслуговування;
 • планування стратегічних програм;
 • контроль внутрішніх і зовнішніх комунікацій;
 • підтримка створення системи управління корпорації.

Види управлінських рішень

У цьому аспекті менеджерські постанови вельми багатогранні і класифікуються за багатьма пунктами. 

 1. Види управлінських рішень щодо масштабних впливів: загальні та приватні.
 2. За часом дії: оперативні та стратегічні.
 3. За прогнозованими властивостями: з імовірним результатом і з прогнозованим результатом.
 4. За методами переробки інформації: евристичні та алгоритмічні.
 5. Види управлінських рішень за кількістю критеріїв: однокрітеріальні і багатокритеріальні.
 6. За значенням результату: однорівневі, а також багаторівневі.
 7. За способом прийняття: індивідуальні та колективні.
 8. І, нарешті, види управлінських рішень за характером фіксації: письмові та усні.

Параметри ефективності

Від нижчезазначених моментів багато в чому залежить ефективність управлінського рішення:

 1. Вердикт задається реальними цілями.
 2. Для втілення рішення в життя є достатній ресурс часу, 
  коштів та ін.
 3. Ризикові ситуації передбачені до затвердження плану дій.
 4. Рішення стосується конкретних умов наявної компанії.
 5. План не віщує конфліктних ситуацій у своїх прогнозах.
 6. Процес здійснення рішення може бути проконтрольований менеджером.
 7. Враховуються додаткові умови, що виникають у процесі здійснення управлінського рішення.