Основні права та обов 'язки бухгалтера

Основні права та обов 'язки бухгалтера

Кожному співробітнику підприємства варто знати, якими правами він володіє і які функції повинен виконувати. Обов 'язки бухгалтера зафіксовані в Трудовому кодексі нашої країни. Недотримання цих правил є справою караною, тому постраждала сторона може сміливо подавати до суду. Наприклад, встановлено, що роботодавець має право приймати бухгалтера на службу з урахуванням випробувального терміну, який останній повинен відпрацювати. Однак тривалість терміну не може перевищувати півроку.

Обов 'язки бухгалтера і його відповідальність

Отже, в Трудовому кодексі відзначені прописні істини, тобто елементарні правила, необхідні для виконання. Але найчастіше Трудовий кодекс використовується для застосування заходів відповідальності за недотримання сторонами своїх функцій. Також у цьому законодавчому документі відображається мінімальний рівень оплати праці, максимально можлива кількість робочого часу, розмір компенсаційних виплат. Враховані й інтереси співробітників у плані оплати лікарняного листа та забезпечення заслуженого відпочинку. Всі відносини найму повинні бути зафіксовані в документальній формі у вигляді двостороннього трудового договору, в якому може зазначатися обсяг матеріальної відповідальності за ту чи іншу провінність. В іншому випадку бухгалтер зазнає збитків тільки в межах середнього заробітку.

Обов 'язки бухгалтера

Звичайно, в першу чергу співробітник даної посадової категорії повинен формувати всю фінансову документацію фірми, сортувати її і обробляти. З певною періодичністю складаються звіти за всіма напрямками діяльності компанії та зведені річні відомості. Причому дані, що заносяться до звітів, повинні бути правдивими, точними і достовірними, з повною відповідністю первинної документації, що надходить від контрагентів. У бухгалтерії зберігаються документи, що збираються в період організації компанії як юридичної особи, розробляється і затверджується облікова політика підприємства відповідно до чинного законодавства. В обов 'язки бухгалтера входить систематизування та впорядкування даних, ведення фінансової документації та оцінка положення компанії на конкретну дату або за період. Він проектує і узгодить з начальством типові фірмові бланки, а також форми звітності, які не належать до суворо регламентованих і уніфікованих.

Права та обов "язки бухгалтера

 Коли співробітник відповідально підходить до своєї роботи, він може вимагати відповідного ставлення. Наприклад, бухгалтер має право вимагати гідне робоче місце, облаштоване всім необхідним обладнанням. У свою чергу директор підприємства зобов 'язується своєчасно видавати заробітну плату в повному обсязі і в встановленій валюті. Працівник може вимагати підвищення власної кваліфікації, якщо це необхідно для продовження його діяльності. Звичайно, обов 'язки бухгалтера-касира трохи відрізняються, оскільки додається ведення розрахунків з контрагентами та облік відповідної документації - чеків, векселів та іншого.