Організація бухгалтерського обліку: що це?

Організація бухгалтерського обліку: що це?

 Організація бухгалтерського та податкового обліку необхідна для ведення статистичної звітності, а також спрощення процесу передачі інформації відповідним державним органам, яка потрібна для складання загальнодержавної економічної системи збору та моніторингу даних. Своєю чергою, різні спотворення та заміна реальних відомостей неминуче спричинять адміністративну, матеріальну та в особливо тяжких випадках кримінальну відповідальність.

Що це таке?

Організація бухгалтерського обліку може включати в себе такі основні етапи: вибір форми ведення звітності, порядок документообігу та інвентаризації, плани рахунків, а також ведення обліково-обчислювальних робіт, виходячи з їх утримання та обсягу. Згідно з нормативами, виданими законодавчими органами, відповідальність за виконання всіляких господарських операцій лежить на керівнику компанії. При цьому необхідно враховувати, що підприємство самостійно визначає як напрям облікової політики, так і форму ведення документації, систему і порядок реєстрації, а отже, і порядок узагальнення отриманих даних при дотриманні встановлених законодавчими органами принципів і правил. Організація ведення бухгалтерського обліку охоплює правила документообігу і здатна виділяти відділення, представництва та філії на окремі рахунки балансу, а також визначає і наділяє правами кожного працівника, який безпосередньо бере участь у підписанні звітної документації. Всі перераховані вище твердження є найважливішими функціями побудови структури підприємства.


Способи 

 Організація бухгалтерського обліку може бути проведена відповідно до однієї з форм ведення звітної документації. Зараз виділяють чотири основні способи:

 1. Керівник може додати в уже наявний штат співробітників посаду бухгалтера.
 2. Самостійне ведення звітної та аналітичної документації безпосередньо власником компанії.
 3. Установа спеціального підрозділу або відділу, на чолі якого призначається головний бухгалтер.
 4. Укладення договору зі спеціалізується на цьому організацією з надання послуг ведення обліку.

 Організація бухгалтерського обліку за третьою з перерахованих вище форм передбачає призначення особи, яка має відповідну вищу спеціальну освіту, на посаду головного бухгалтера. Подібна штатна одиниця, як і всі інші, володіє не тільки правами і обов 'язками, але і виконує певні функції, це:

 1. Розробка облікової політики.
 2. Координація роботи співробітників бухгалтерського відділу.
 3. Розрахунок статей оподаткування та величини податків і відрахувань.
 4. Захист фінансових інтересів підприємства.
 5. Взаєморозрахунки з інвесторами, кредиторами і дебеторами.
 6. Проведення консультацій з економічних аспектів для співробітників компанії.
 7. Ведення книг продажів/покупок, формування регістрів, а також організація бухгалтерського обліку.