Наукове знання та методи наукового дослідження

Наукове знання та методи наукового дослідження

Наукове дослідження являє собою цілісну структуру пов 'язаних один з одним фактів, поглядів та ідей. Його фундаментальною відмінністю від пізнання буденного є критичне осмислення запропонованих ідей і доказів, прагнення до об 'єктивного погляду, сувора методологія як в самому пізнанні, так і в перевірці отриманих фактів.

Критерій Поппера

Або критерій фальсифікованості (іншими словами). Його автором є Карл Поппер - відомий британський мислитель сучасності. Критерій полягає в неможливості або можливості перевірки теорії експериментальним шляхом. Для прикладу: серед безлічі передбачень Мішеля Нострадамуса ми можемо виявити різні реальні сюжети історії цілих народів. І все ж, не представляється можливим практично перевірити, чи є вони дійсно передбаченням або банальними збігами. Особливо якщо врахувати, що такі сюжети написані в інозказовій формі і схожість завжди виявляється лише після доконаних подій. Подібну проблему створюють і багато розмитих формулювань гуманітарних концепцій. Натомість припустімо, що небесне склепіння - це тверде тіло.

Незважаючи на всю абсурдність такої заяви в наші дні, вона цілком могла б вважатися дійсно науковою теорією (інша справа, що миттєво спростовується).

Основні методи наукового дослідження

Будь-яка діяльність наукового характеру повинна не тільки припускати критерії експериментальної перевірки ідей, а й дієву методологію вишукування нових фактів і побудови теорій. Методи наукового дослідження в економіці, фізиці або будь-якій іншій науці зазвичай поділяють на емпіричні та теоретичні. Кожен з них має власну методологію та особливі прийоми. Зараз ми їх розглянемо.

Методи наукового дослідження: емпіричні

У цій категорії пізнання представлено в основному чуттєвими формами. Дослідження тут об 'єднує всю сукупність тих ідей, які виникають у людини завдяки її органам: дотиків, споглядання, відчуття запахів і звуків. Однак важливо відзначити, що емпіричне пізнання відбувається не тільки за допомогою відчуттів людини, але і за допомогою спеціальних інструментів або приладів, створених для вимірювань і отримання точних фактів, які недоступні органам почуттів людей: термометрів, мікроскопів, мірних ємностей, прискорювачів квантових частинок тощо.

Емпіричні методи наукового дослідження

  1. Спостереження.
  2. Експеримент.
  3. Порівняння.

Методи наукового дослідження: теоретичні

Власне, кінцева мета такого нагромадження емпіричних фактів - їх систематизація і подальше виведення закономірностей. Дослідження теоретичне є певною логічною абстракцією, створюваною за допомогою виведення теорій і наукових гіпотез на основі вже наявних знань. Це створення кілька більш глобальних конструкцій, деякі елементи яких часто ще невідомі емпіричному спостерігачеві.

Теоретичні методи наукового дослідження: різноманітність варіантів


  1. Мислений модуль.
  2. Ідеалізація.
  3. Системний метод.
  4. Аналогія.
  5. Абстрагування.