Міжнародні економічні організації - позитивне або негативне явище сучасного світу?

Міжнародні економічні організації - позитивне або негативне явище сучасного світу?

Двадцяте століття ознаменувалося не тільки активним науково-технічним прогресом. Світова взаємодія і тотальний переділ світу зумовили виникнення і розвиток такого явища, як міжнародні економічні організації, значення яких неоднозначно сприймається як обивателями, так і експертами.


Суть явища

Міжнародні економічні організації за своєю суттю на сьогоднішній день є найпотужнішим способом впливу на країни. Причому мова йде не стільки і не тільки про так званих "розвиваються", але і про розвинених. Щоб зрозуміти, як здійснюється такий вплив необхідно вловити їх суть.

Отже, перше, про що варто сказати щодо даних організацій, - це те, що вони є повноправними учасниками міжнародних відносин. Таке положення забезпечується тим, що при їх формуванні держави, що погодилися на участь, передають частину пов 'язаного з економічною сферою імунітету новостворюваної організації. А, отже, міжнародні фінансово-економічні організації мають право існувати як самостійні суб 'єкти просування своїх інтересів у межах поставлених установчим документом (конвенцією, декларацією або статутом) цілей.

Однак, з іншого боку, на подібні організації накладається певна деліктоспроможність, це означає, що вони зобов 'язані нести за свої дії відповідальність незалежно від розміру збитку.

Як правило, весь спектр повноважень і обов 'язків закріплюється первинними операторами міжнародного права - державами - у спеціальних актах про створення організації. Також там вказуються ті умови, які можуть спричинити за собою і розформування таких організацій.

Види та оцінка значущості

Фахівці підкреслюють, що міжнародні фінансово-економічні організації на сьогоднішній день розрізняються в основному за сферою впливу. Так, виділяють універсальні та спеціалізовані.


Перлиною першої категорії подібних організацій вважається Світова організація торгівлі, вона ж СОТ. На сьогоднішній день, вона єдина по праву вважається найбільш впливовою в економічній сфері. Фактично саме СОТ диктує правила "гри" у сфері інтелектуальної власності, послуг і торгівлі, не раз доводячи свою силу.

Другою універсальною організацією виступає ЕКОСОС ООН (він же Економічна і Соціальна рада при ООН). Головне його завдання полягає в консультуванні країн з економічних питань. Варто відзначити, що на відміну від СОТ, він включає в себе всі основні економічні системи, оскільки консультування проводиться, виходячи з аналізу даних розвитку конкретних країн.

Організація економічного співробітництва та розвитку (вона ж ОЕСР), як і попередня, має суто консультативний, а також науковий характер. Основою її діяльності є надання інформації про те, як будувати ринкову економіку. І, отже, вона не розглядає у сфері своєї діяльності всі держави і всі основні економічні системи.

Крім представлених основних, існують також і спеціалізовані, покликані вирішувати питання вузької спрямованості, такі як ВОІС і ОПЕК. Незважаючи на вузькість предмета діяльності, ці міжнародні економічні організації активно впливають на формування цінової політики в усьому світі, що особливо стосується ОПЕК.

Фахівці окремо виділяють міжнародні фінансові організації, головними з яких є МВФ і МБ.

Міжнародний банк (МБ) - особлива фінансова організація, що відстежує і регулює переміщення фінансів і вплив таких на рівень життя населення. До його складу входять п 'ять основних структур, видами основної діяльності яких вважається надання кредитів і відстеження інвестиційної ситуації в країнах - їх членах.

МВФ - спеціалізована структура, базовим принципом діяльності якої є "надання кредитів замість проведення реформ". Варто зазначити, що найбільший вплив у фінансовій сфері має саме МВФ, особливо це стосується країн, що розвиваються.


Як видно, міжнародні економічні організації на сьогоднішній день дійсно являють собою потужний інструмент впливу на розвиток економічної сфери. Особливо дане положення стосується СОТ і МВФ, роль яких давно переросла з консультаційної в інструмент забезпечення потрібного розвитку.