Крива байдужості - це що? Сутність і властивості кривих байдужості

Крива байдужості - це що? Сутність і властивості кривих байдужості

Крива байдужості - це не визначення байдужих стосунків між чоловіком і жінкою, а економічний термін та інструмент для вивчення споживчої поведінки. Перед придбанням будь-якого блага завжди стоїть вибір: купити товар "А" чи краще "Б"? Вибір споживача залежить від уподобань, які характеризуються корисністю блага. Крива байдужості зображується графічно і являє собою різну комбінацію товарів, які для споживача мають рівноцінну корисність.

Визначення і виникнення

В основі аналізу поведінки покупців лежить вибір між набутими благами. Вирішуючи купити джинси або туфлі, необхідно зробити вибір на користь того товару (блага), який у момент придбання буде більш корисним. Але висловити цю саму користь кількісно, тобто порахувати, на скільки відсотків купівля туфель важливіше джинсів, об 'єктивно неможливо. А якщо порівнювати набори благ, то завдання стає взагалі невирішуваним.


Сучасним підходом у визначенні корисності є теорія ординалізму, прихильники якої пропонували визначати потрібне благо за рангом, не зіставляючи товари або їх набори кількісним методом.

Щоб ранжувати блага і дослідити поведінку покупців, було запропоновано англійцем Ф. Еджуортом використовувати криві байдужості. Це криві рівного рівня корисності двох благ.

Графічне зображення

У порядковому підході (ординалістська теорія) стверджується, що споживач здійснює купівлю наборів благ, які мають у складі товари Х і У. Оскільки крива байдужості - це лінія, зображена у двомірному просторі, то для більшого розуміння необхідно розглянути приклад.

Набори

Картопля

(Х), од.


Макарони

(У), од.

Дельта Х

Дельта У

Гранична

норма заміщення

1


10

25

     

2

14

20


4

-5

1,25

3

20


15

6

-5

0,83

4


28

10

8

-5

0,63

5

38

5

10

-5

0,5

Передбачається, що в набори, яких потребує конкретний суб 'єкт, входять товари двох видів: картопля і макарони. Причому продукти для споживача однаково корисні: йому неважливо, який набір з перерахованими продуктами купувати. У таблиці зведено дані про кількість продуктів у кожному наборі.

Інформацію з таблиці необхідно перенести на графік, де осям координат відповідає кількість одиниць картоплі (Х) і макаронів (У), що входять в набори 1-5. У даному випадку крива байдужості - це комбінація конкретних одиниць картоплі і макаронів, що входять в набори благ, які за ознакою корисності однакові.

Гранична норма заміщення

Якщо уважно вивчити вищенаведену таблицю, тоді видно, що між собою набори по конкретному товару порівнюються і знаходяться дельти. У наборі № 2 - 14 одиниць картоплі, а в № 1 - 10, їх різниця буде 4. Так само і з макаронами, тільки в другому наборі їх менше, ніж у першому, і різниця буде негативною. Навіщо це треба? Справа в тому, що гранична норма заміщення - це, з математичної точки зору, співвідношення різниць благ У і Х, з економічної - кількість одного товару, яким споживач готовий пожертвувати для того, щоб взяти йому альтернативу при незмінному ступені корисності. Оскільки крива байдужості в економіці - це випукла лінія, що знижує свій нахил і показує, що споживач все менше жертвує кількістю одиниць товару У заради отримання товару Х. Інакше відбувається підвищення вартості макаронів щодо картоплі.

На прикладі: споживач готовий віддати 0,5 одиниць макаронів для придбання 1 одиниці картоплі. Тобто цінність макаронів в даному випадку вища.

Карта байдужості

Якщо зобразити в системі координат безліч кривих, причому кожна з них матиме різний рівень корисності, тоді графік прийнято називати картою байдужості. На малюнку представлена подібна карта з трьох кривих байдужості.

Точки кривих, розташованих вище тих, які ближче до початку системи координат, кращі. На другій кривій точка Р має перевагу перед точкою С на першій. Все тому, що в наборі С і Р однакова кількість макаронів, а ось картоплі в наборі Р більше. Набори, представлені на лініях 1, 2, 3, мають різну корисність. І криві байдужості, крім усього, мають негативний нахил і випуклість ліній до початку системи координат. Це говорить про те, що, збільшуючи кількість одного блага, доводиться жертвувати зменшенням другого.

Теорія кривих байдужості

Переваги споживача за допомогою кривих байдужості можна проаналізувати, а от вигідне придбання - ні. Оскільки при побудові графіка не враховуються ціна блага і дохід суб 'єкта. Цю інформацію можна отримати з бюджетного обмеження - це лінія купівельної спроможності. При перетині цієї лінії з кривими байдужості видно, які набори благ споживач може придбати на фіксовану суму грошей.

Положення рівноваги споживача буде точка дотику, але не перетину кривої байдужості з лінією бюджету. Точки на кривих, розташовані вище бюджетного обмеження, є незбагненними для споживача, оскільки перевищують бюджет покупця.

Тобто крива байдужості - це важливий інструмент у вивченні теорії поведінки покупців.

Властивості кривих байдужості

Кривим байдужості притаманні такі властивості:

  • Чим вище лежить лінія, представлена наборами благ, від лінії, розташованої біля початку координат, тим краще на ній товари для споживача.
  • З першої ознаки випливає, що криві не перетинаються між собою, інакше корисність благ була б для покупця однаковою.
  • Випуклість лінії і негативний нахил є ознакою зменшення корисності одного товару по відношенню до іншого.
  • Гранична норма заміщення необхідна для виявлення переваг одного блага по відношенню до іншого.