Контрагент - це... Контрагенти підприємства

Контрагент - це... Контрагенти підприємства

Контрагент - це невід 'ємна частина будь-якого торгового або виробничого підприємства. Він керується своїми принципами, методами, його діяльність відображається в бухгалтерській звітності. Контрагенти підприємства - це суб 'єкти, для яких повинні бути окремі документи, в яких зафіксовані всі, навіть найдрібніші фінансові деталі. Але давайте про все по порядку.

Загальна інформація

Для початку давайте визначимося з тим, хто ж це такий - контрагент. Це, говорячи простою мовою, позначення для людини, що протистоїть іншій стороні певного процесу в рамках встановлених цивільно-правових відносин. Щодо походження даного слова немає єдиної думки. Найбільш популярна версія говорить про те, що контрагент - це слово, що прийшло з німецької мови, яке буквально позначає "проти діючий". Воно з "явилося приблизно в першій половині вісімнадцятого століття. Інша версія говорить про те, що контрагент - це слово, коріння якого знаходиться у французькій мові. Вона дотримується думки, що так називали партнерів по карткових іграх. Але хто ж зараз за сучасними мірками з правової точки зору цей контрагент? Це юридична або фізична особа, яка виступає стороною у здійснюваній операції. Так можна називати партнерів, що укладають певний договір. В якості контрагентів можуть виступати різні люди, яких пов 'язують з підприємством різні відносини. До них можна віднести постачальників послуг, товарів, підрядників, співробітників і покупців. Тобто всі ті, з ким компанія перебувала в ділових відносинах (або вони в процесі обробки) і укладала ділові контракти. Такий підхід передбачає взаємну рівність і виключення підпорядкування.


Як укладається договір?

Для цього одна сторона зобов 'язана зробити пропозицію, а друга - її прийняти. Завдяки такій особливості процесу укладення договору будь-яка угода здійснюється в дві стадії. У першій складається письмова пропозиція про укладення контракту. Він називається "оферта". Другу іменують акцептом, перехід до цієї стадії можливий тільки після попередньої. Після того як вони обидві успішно пройдені, вважається, що угода була укладена.

Оформлення в бухгалтерії

Отже, підприємство уклало з контрагентом контракт. Після цього воно вступає в договірні відносини, і тут вже починається поле роботи бухгалтерів. Інформацію про кожного партнера компанії заносять в єдину базу даних. Так, якщо використовується програма 1С, то вона зберігається в спеціальному довіднику, де вказано повне найменування партнера, його статус, країна реєстрації, адреса, телефон та інша інформація. Окремо прописуються банківські реквізити, що використовуються при оформленні документів. Слід зазначити, що розрахунки з контрагентами можуть бути розділені на кілька категорій, кожна з яких матиме свої особливості. Так, якщо говорити про постачальників, то тут можливою є передача матеріальних ресурсів у кредит (або на інших умовах). Спеціально для цього бухгалтерією оформляються акредитиви, чеки, платіжні доручення, векселі та інші необхідні документи.

Приклади взаємодії

Давайте розглянемо, як діють контрагенти компанії. Це безпроблемні суб 'єкти економічної активності, які оплачують послуги і товари без затримок. У таких випадках використовується платіжне доручення. У випадках, коли у постачальників виникають проблеми, то розрахунок може вестися за інкасо. Якщо проводяться взаєморозрахунки підприємства з підрядником, то останній просто отримує заздалегідь обумовлену суму. Тому в таких випадках розрахунки ведуть у відомостях, що закривають після того, як були виплачені кошти. Подібну аналогію можна провести і щодо персоналу. Так, розрахунок з ними теж проводиться за відомостями, в яких вказується, хто отримував аванс, який був його розмір, кому видали премію або виписали штраф. Для зручності взаєморозрахунків з клієнтами підприємства бухгалтера використовують синтетичні рахунки. У них відображена узагальнена інформація про господарські кошти, виражена в грошових сумах. Крім цього, використовуються і аналітичні рахунки. Їх особливістю є те, що наявні відомості тут представлені не тільки в грошових сумах, а й мають натуральний вираз (штуках, тоннах, літрах тощо).

Специфіка

Взаємодія з контрагентами є важливою для будь-якого підприємства, навіть яке має повністю замкнутий цикл виробництва і реалізації. Не віриться? Хочете приклад? Що ж, в якості такого можна привести банк-контрагент. Це фінансова установа, в якій знаходиться розрахунковий рахунок будь-якого підприємства, без якого воно навіть не зможе повністю пройти процедуру реєстрації.

Для чого потрібні контрагенти?

Розгляньмо відповідь на це запитання з економічної точки зору. Коли проводиться аналіз ринку, то виявлення потенційних покупців поряд з існуючими дозволяє підприємству визначати своє положення і розробляти реалістичні плати закупівель сировини/товарів/послуг і продажів продукції на майбутній період. Крім цього, він дозволяє приблизно розрахувати рух грошових коштів. Для зручності взаємодії можна проводити диференціацію клієнтів за територіальним принципом, ринковим сегментом, каналом збуту та іншим. Кількість категорій залежить від підходу до виділення та формування груп. Для різних клієнтів у таких випадках додатково можуть створюватися спеціальні програми з урахуванням проблем і потреб.

Ув 'язнення

Загалом існує досить багато поділів таких партнерів. Найбільш поширеним є контрагент за договором. Це означає, що підприємство і його партнер діють в рамках певного договору, яким все визначено. Хоча відносини можуть регулюватися і зовнішніми силами. Взяти, наприклад, закон про захист споживачів. Якщо людина буде незадоволена, скажімо, купленою взуттям, то вона може її повернути. В цілому контрагенти підприємства - це таке словосполучення, яке використовують, як правило, тільки по відношенню до юридичних осіб. Але не варто забувати, що кожен покупець теж володіє таким статусом і, відповідно, законодавчо захищений.