Коефіцієнт рентабельності витрат та інші показники ефективності

Коефіцієнт рентабельності витрат та інші показники ефективності

Аналізувати діяльність компанії можна з різних точок зору, наприклад з позицій фінансового стану. Так, серед фінансових коефіцієнтів одне з найважливіших місць займають показники рівня прибутковості. Кожен з них у свою чергу представляє той чи інший коефіцієнт рентабельності. Він визначається ставленням отриманого прибутку до конкретної величини, наприклад до виручки або витрат.

Рентабельність продажів

Будь-яка фірма здійснює реалізацію продукції, робіт або послуг, тому доцільно насамперед розглянути коефіцієнт рентабельності продажів. Для його розрахунку необхідно розділити прибуток на отриману виручку. Дане значення буде показувати те, скільки прибутку припадає на кожну грошову одиницю виручки. Природно, чим цей показник більший, тим краще.

Рентабельність витрат

Виробляти товари або надавати послуги і не нести при цьому певних витрат неможливо, тому також розраховується коефіцієнт рентабельності витрат. Нескладно зрозуміти, що в численні даного коефіцієнта буде знаходитися все той же прибуток, а в знаменнику - витрати, які здійснює фірма. Вони безпосередньо характеризують виробничий процес і нерозривно пов 'язані з ним, тому даний показник в ряді джерел описується як коефіцієнт рентабельності основної діяльності. Ця назва абсолютно вірна, але не настільки очевидна з точки зору розрахунку.

Рентабельність власного капіталу

Власник підприємства в першу чергу зацікавлений в тому, щоб вкладені гроші працювали максимально ефективно. Оцінити рівень цієї ефективності дозволяє коефіцієнт рентабельності власного капіталу. У знаменнику цього разу буде знаходитися величина власного капіталу, яку без зусиль можна відшукати в пасиві бухгалтерського балансу. Економічний сенс коефіцієнта полягає у визначенні розміру прибутку, який припадає на кожен рубль вкладеного капіталу.

Рентабельність активів

Важливою є також оцінка ефективності використання майна підприємства, тобто його активів. Відповідно, постає необхідність розрахунку рентабельності активів. Їх загальна величина являє собою валюту балансу, і саме її необхідно використовувати в розрахунках.

Особливості показників рентабельності

Необхідно відзначити, що будь-який коефіцієнт рентабельності може бути розрахований з використанням різних видів прибутку залежно від цілей, які переслідує аналітик. Наприклад, найбільш поширеними на Заході є показники EBIT і EBITDA. У вітчизняній же практиці в переважній більшості випадків використовують ті показники, які є в бухгалтерській звітності, а саме: чистий прибуток і прибуток від продажів. Очевидно, що розраховувати розглянуті вище коефіцієнти доцільно лише в тому випадку, коли підприємство є прибутковим. Звичайно, ви можете визначити їх, використовуючи величину збитку, проте економічного і практичного сенсу в цьому по факту не буде ніякого.