Інвестиції та капітальні вкладення

Інвестиції та капітальні вкладення

Інвестиції та капітальні вкладення


На сьогоднішній день стан сучасного виробництва і підприємництва в цілому значною мірою залежить від інвестиційного стану організації. Визначається воно не тільки капітальними вкладеннями в основні та оборотні фонди підприємства, а й портфельними інвестиціями. Даний фактор є однією з найважливіших умов повноцінного існування компанії в ринковій системі економічних відносин. Цінні папери, випущені підприємством, акумулюють кошти простих громадян, забезпечуючи капітальні вкладення в різні фонди організації. При грамотній фінансовій політиці компанії і хорошому її стані на ринку цінних паперів портфельні інвестиції можуть грати вирішальну роль у подальшому розвитку виробництва.

Капітальні вкладення

Процес постійної модернізації та технологічного вдосконалення завжди вимагає грошей. Як правило, кошти виділяються з доходів компанії і


 залучаються із зовнішнього фінансового оточення. А капітальні вкладення є вже тим ресурсом, який освоюється організацією з метою подальшого розвитку підприємства, купівлі обладнання, технологій і патентів. При цьому на даній стадії інвестиційний процес вже не залежить джерела коштів. Таким чином, у фінансовому понятті терміну капітальні вкладення можна віднести до кінцевої стадії операції з вкладення капіталу. При цьому засоби, внаслідок точного аналізу, математичного моделювання чи інших методів прийняття рішень, змінюють свою форму, переходять у виробничий стан, обладнання, інфраструктуру, нематеріальні цінності та інші елементи. Змінивши свою форму, звичайно, при правильно прийнятому рішенні про освоєння капітальних вкладень, інвестиції обов 'язково принесуть результат. Вони збільшать прибуток компанії, наприклад за рахунок зменшення витрат на виробництво, завдяки використанню більш сучасних технологій, або зменшать її, поліпшивши екологічний стан компанії. Адже метою інвестицій є не тільки гроші, а ще й інший позитивний результат, задуманий ініціаторами всього процесу із залучення та освоєння коштів. 

Аудит капітальних вкладень

У свою чергу, хороший інструмент в руках у майстра іншої спеціалізації не поліпшить його роботу. Адже програміст з гайковим ключем або хірург з лопатою будуть слабо ефективними фахівцями своїх галузей. Також і в економіці: останнім часом збільшується тенденція до все більш глибокої фінансової локалізації. Таким чином, в інвестиційному інструменті ринкової системи економічних відносин підприємства з великим штатом висококваліфікованих співробітників здатні допомогти будь-якій компанії ретельно проаналізувати необхідність прийдешніх змін щодо модернізації виробництва, освоювання нових горизонтів та інших шляхів власного розвитку. Вони здатні забезпечити будь-яку організацію необхідними даними, чітко оцінити становище підприємства, кількість грошей і, звичайно ж, прибутковість справи. Аудиторські організації пропонують послуги аналізу майбутніх робіт, термінів окупності проекту та інших важливих факторів для повноцінного освоєння капітальних вкладень сучасного підприємства.