Бухгалтерський та економічний прибуток. Економічна сутність прибутку

Бухгалтерський та економічний прибуток. Економічна сутність прибутку

Кожне підприємство отримує прибуток. Якщо її немає, підприємство вважається збитковим і може збанкрутувати. Але при отриманні доходу облік його ведеться по-різному. Для кожного власника підприємства важливо знати, як просуваються справи на виробничому терені. Динаміку отримання або витрат капіталу можна побачити, розрахувавши прихід грошових коштів та їх витрату спеціальними методами. Існує два типи обліку прибутку - це економічний прибуток і бухгалтерський. Вони дещо відрізняються між собою, а в деяких випадках ця відмінність може бути істотною. Що означають ці поняття, чому вони необхідні в контролі за обігом коштів на підприємстві? Як розраховувати бухгалтерський та економічний прибуток? Які можуть бути матеріальні витрати на підприємстві і як вони впливають на отримання власником чистого прибутку від реалізації товару?

Економічна сутність прибутку

Всім відомо, що являє собою прибуток у контексті підприємницької діяльності. Це те, що підприємство може отримати, займаючись реалізацією своєї продукції або послуги. Прибуток прийнято обчислювати грошовими одиницями незалежно від того, що підприємство отримує за реалізацію своїх товарів: інші товари, напівфабрикати, знижки, преференції в торгівлі або щось інше. Однак, крім очевидного поділу за первісною формою, існує також і поділ на бухгалтерський та економічний тип прибутку.


Чим же відрізняються ці типи, економічний прибуток і бухгалтерський? І які їхні особливості? Розгляньмо нижче.

Бухгалтерський прибуток підприємства

Бухгалтерський тип прибутку на перший погляд найпростіший. Це всього лише підсумок арифметичної операції обчислення із загальної маси отриманих грошей суми всіх витрат, які здійснювалися в період заготівлі, виготовлення та реалізації товару. Бухгалтерський прибуток - це доходи мінус витрати. Цей вид розрахунку доходів підприємства має свої недоліки:

  1. Різні бухгалтерські підрахунки доходів і витрат можуть призвести до непорівнянності результатів і показників прибутку.
  2. Значний вплив інфляції на показники. Складно порівнювати прибуток підприємства за різні проміжки часу.
  3. Бухгалтерський прибуток неточно показує динаміку зміни капіталу підприємства.

Поняття валовий дохід і витрати

Валовий дохід є загальною назвою грошових коштів, що надходять у вигляді оплати за товари та надані послуги. Наприклад, плата за реалізований дилерами автомобіль або оренду будинку, квартири тощо. Витрати, або витрати, є загальною назвою для оплачених підприємством взятих на себе зобов 'язань. Сюди входить оплата праці найманих працівників, оплата оренди приміщення та користування комунальними послугами, витрати на розробку товару і на лікування співробітників у разі хвороби, сплата податків державі та багато інших ситуацій, запланованих або непередбачених.

Відніманням із загальної суми доходів витрат отримується бухгалтерський тип прибутку. Цей прибуток надалі можна використовувати в якості реінвестицій і виплати акціонерам.

Прибуток компанії - що це таке?

З іншого боку, прибуток економічний, сутність якого аналогічна бухгалтерській, більш повно охоплює всі аспекти діяльності підприємства. Вона також визначається відніманням витрат з доходів, проте тут маються на увазі всі фінансові операції. Враховуються рентабельність витрат, вартість вкладеного капіталу, прибутковість інвесторів та інші показники і нюанси. Економічні показники прибутку дозволяють більш повно оцінювати ефективність роботи підприємства, виявляючи ситуації стабільного зростання або кризи. До цих показників відносяться:

  • аналітичні;
  • розрахункові.

Такий поділ обумовлений тим, що прибуток повинен відображатися в різних документах: для податкового та бухгалтерського обліку.


Прибуток з точки зору підприємця

Підприємці постійно аналізують свій прибуток. Економічна сутність для них полягає в контролі діяльності всього підприємства, припиненні махінацій і недбалості відповідальних працівників. А це значна економія коштів. До списку витрат, крім офіційних даних, вноситься й інформація, що перебуває поза обліком бухгалтерії. Тобто тут враховують, крім офіційних, неофіційні витрати, які зустрічаються практично на будь-якому працюючому підприємстві, що нехай і складається з однієї людини.

До неофіційних витрат зараховують упущені вигоди - можливі статті доходу, які могли бути отримані за певних обставин, але, зважаючи на ситуацію, що склалася, цих грошей підприємство не отримало. Сюди також вносять непередбачені витрати, що забезпечують роботу підприємства: премії, відрядження або термінове залучення стороннього співробітника.

Відмінність бухгалтерського та економічного прибутку

Відмінною рисою зазначених типів є метод розрахунку, за яким визначаються бухгалтерський та економічний прибутки. Цей метод дозволяє не враховувати певні пункти витрат. У підсумку розрахунок бухгалтерського прибутку здійснюється за задокументованими параграфами отриманих коштів і витрат. Ці ж дані отримують контролюючі органи податкової або будь-якої іншої судово-виконавчої гілки влади. Економічний прибуток дозволяє судити про економічну модель бізнесу у відриві від іміджу підприємства перед державою. Цей тип прибутку відображає те ведення справ підприємством, яке є не тільки на папері, але й існує насправді.

Говорячи простою мовою, чистий економічний прибуток відрізняється від бухгалтерської тим, що в її розрахунках враховуються загальна виручка, витрати зовнішні (плата за послуги фізичним або юридичним особам) і внутрішні (всі інші витрати, передбачені керівництвом і працівниками виробництва). При підрахунку бухгалтерської вигоди під облік потрапляють тільки доходи і зовнішні витрати.